asdasdas

sdsafasdsadsadasd

dasdasd
KPA i INSTRUKCJA KANCELARYJNA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ROZWÓJ OSOBISTY
KADRY I PŁACE. SPRAWY PRACOWNICZE.
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ. PODATKI I OPŁATY LOKALNE.
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
SZKOLENIA DLA RADNYCH
ORGANIZACJA I CYFRYZACJA PRACY URZĘDU

dsadasdasd

Kontakt
Magdalena Stawiarska
Kierownik Działu Szkoleń
tel . 126237244
magdalena.stawiarska@mistia.org.pl