Cyberbezpieczeństwo w jednostce publicznej ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń i zabezpieczeń w związku z pracą zdalną

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu podczas którego omówimy zagadnienia związane z ochroną informacji (w tym danych osobowych) w jednostkach publicznych, szczególnie podczas wykonywania pracy poza pomieszczeniami służbowymi.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zapoznanie pracowników z prawnymi aspektami cyberbezpieczeństwa.
• Przedstawienie przydatnych narzędzi technicznych oraz organizacyjnych w zapewnieniu skutecznej ochrony informacji w codziennej pracy urzędnika.
• Uzyskanie narzędzi pomocnych w budowaniu cyberbezpieczeństwa oraz kultury ochrony informacji w jednostce administracji publicznej.
• Prezentacja przykładów ataków socjotechnicznych na instytucje publiczne i zasad ochrony przed takimi atakami.

zwiń
rozwiń
Program

1. Na jakie rozwiązania zwrócić uwagę, organizując pracę zdalną.
2. Prawne aspekty bezpieczeństwa informacji i cyberbezpieczeństwa.
3. Kultura ochrony informacji.
4. Obowiązki urzędów wynikające z aktualnego stanu prawnego w obszarze bezpieczeństwa informacji.
5. Cyberbezpieczeństwo w jednostkach publicznych oraz wyniki kontroli NIK – przykłady tego, co działa i … te inne.
6. Kradzieże i wyłudzenia informacji – przykłady z życia urzędów.
7. Praca zdalna, czyli urzędnik poza urzędem: zasoby, zagrożenia, podatności, zabezpieczenia.
8. Cyberbezpieczeństwo w pracy zdalnej – dobre praktyki/wskazówki.
9. Dobre, proste i skuteczne metody ochrony informacji:
a) Czy można żyć bez … pendrive’a?
b) Jak tworzyć silne hasła?
c) Phishing - jak odróżnić fałszywą korespondencję e-mail przychodzącą do urzędu?
d) Zachowanie poufności przesyłanych dokumentów.
e) Metadane w dokumentach w BIP. Czy są cenne dla hackerów?
10. Pytania/Odpowiedzi.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy jednostek administracji publicznej. Kadra zarządzająca jednostek administracji publicznej. Informatycy, którzy chcą poznać i zrozumieć podstawy tematyki cyberbezpieczeństwa w jednostkach administracji publicznej zgodnie z aktualnym stanem prawnym i zmieniającymi się zagrożeniami np. szczególnie podczas wykonywania pracy zdalnej.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalista w dziedzinie bezpieczeństwa informacji. Certyfikowany trener ECDL EPP e-Urzędnik, egzaminator ECDL oraz kierownik projektów ICT (Fn-TSPM). Certyfikowany specjalista IT Security - CISS (Certified IT Security Specialist). Członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Ma za sobą również kilkuletnie doświadczenie wykładowcy wyższej uczelni. Poprzednio kierownik Wydziału Informatyki w dużej jednostce administracji samorządowej. Był odpowiedzialny za kluczowe projekty informatyczne realizowane w urzędzie oraz skuteczne wdrażanie Polityki Bezpieczeństwa Informacji. Prowadzi szkolenia oraz konsultacje w firmach i administracji.

zwiń
rozwiń