• RODO – WDROŻENIE I/LUB PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
 • STRATEGIA ROZWOJU KULTURY
 • STRATEGIA ROZWOJU OŚWIATY
 • STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI
 • STRATEGIA PROMOCJI
 • WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY
 • GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI
 • STUDIA WYKONALNOŚCI INWESTYCJI
 • PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ
 • STRATEGIA ROZWOJU ELEKTROMOBILNOŚCI
 • ROCZNY I WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
 • PROWADZENIE GMINNEGO CENTRUM WSPARCIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
 • BADANIE POTRZEB SENIORALNYCH LUB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
 • WARSZTATY KONCEPCYJNE
 • BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTÓW URZĘDÓW GMIN I JEDNOSTEK SAMORZĄDOWYCH