Z przyjemnością informujemy, iż FRDL MISTiA po raz kolejny zdobyła znak jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno – Szkoleniowych MSUES.

Znak jakości MSUES przyznawany jest przez Województwo Małopolskie - Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie w ramach Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia i jest gwarancją stosowania wysokich standardów w zakresie usług szkoleniowych i doradczych. FRDL MISTiA posiada znak od ponad 6 lat, obecnie otrzymaliśmy re-certyfikację znaku do końca 2023 r. Jesteśmy dumni, że w trudnym czasie pandemii i prowadzenia działalności głównie w formule on-line, udało nam się zachować wysoką jakość oferowanych usług i nie zawieść naszych klientów.

Znak jakości MSUES przyznawany jest na podstawie badania audytowego składającego się z kilkudziesięciu  standardów opisujących sposoby dostarczania wiedzy, które zapewniają wysoką jakość usług edukacyjno-szkoleniowych. Standardy te są podzielone na cztery grupy, które skupiają się wokół przebiegu usługi edukacyjnej, kadry szkoleniowej, warunków organizacyjnych oraz systemu zarządzania jakością usług szkoleniowych w instytucji. Do każdego standardu dobrano kryteria, które po zbadaniu pozwalają określić stopień spełnienia standardów przez placówkę szkoleniową. Instytucja szkoleniowa może spełnić te standardy w zakresie podstawowym lub w zakresie wykraczającym ponad wymagany standard.

 Zapraszamy do korzystania z naszej oferty szkoleniowej!