Kończąc serię wiadomości o nas samych związaną z Jubileuszem 30-lecia FRDL MISTiA, mamy wielką przyjemność przedstawić Państwu Wojciecha Odzimka – Dyrektora FRDL MISTiA.

Wojciech Odzimek – jest absolwentem geografii społeczno-ekonomicznej na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UJ – kierunku, z którego w przeszłości wywodziło się wielu wspaniałych pracowników MISTiA. Obecnie pełni funkcję Dyrektora FRDL Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji, z którym jest związany od ponad 20 lat! Ekspert, konsultant w dziedzinie rozwoju lokalnego i regionalnego oraz planowania i zarządzania strategicznego w JST, organizacjach pozarządowych i podmiotach ekonomii społecznej. Moderator procesów budowy strategii rozwoju dla różnych szczebli samorządu terytorialnego w Polsce i zagranicą, realizator badań, analiz i audytów w sferze publicznej i gospodarczej. Posiada wieloletnie doświadczenie w kierowaniu projektami, moderowaniu sesji strategicznych, konstruowaniu strategii i planów rozwojowych, facylitacji spotkań zespołów zadaniowych, prowadzeniu badań, opracowywaniu analiz społecznych i gospodarczych, realizacji audytów. Autor wielu strategii rozwoju oraz różnych polityk branżowych w Polsce i na Ukrainie. Ekspert programu USAID „Decentralization Offering Better Results and Efficiency” (DOBRE). Twórca, koordynator i realizator projektów pomocy rozwojowej dla krajów Partnerstwa Wschodniego i innych krajów będących w fazie transformacji (m.in.: Ukraina, Mołdowa, Czarnogóra, Gruzja, Albania, Białoruś), współfinansowanych przez Komisję Europejską, MSZ RP, British Know-How Fund, USAID i innych donorów. Współautor licznych publikacji z tego zakresu. Jest także współautorem praktycznego poradnika „Strategia rozwoju gminy - krok po kroku” opracowanego na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, a także toolkitu dotyczącego partycypacyjnej budowy strategii rozwoju wspólnoty lokalnej na zamówienie Rady Europy.

Prywatnie ojciec studentki i licealistki, z którymi przechodził (i wciąż przechodzi) wszystkie meandry zmian w krajowym systemie oświaty z ostatnich kilkunastu lat. Nieustannie próbuje znaleźć czas na swoje zainteresowania i pasje: kartografię, geologię, antropologię, futurologię, wyjścia w góry (także z młoteczkiem geologicznym), zaspokajanie ciekawości świata. Ceni sobie te rzadkie chwile wolnego czasu i najchętniej przeznacza je na bliższe i dalsze podróże w ciekawe miejsca w małym gronie rodziny i znajomych, degustacje wyszukiwanych produktów lokalnych, rower, wyjście na dobry film, koncert albo lampkę wina, obcowanie z przyrodą. Sympatyk piłki nożnej i lekkiej atletyki, kiedyś kołowy jednej z kieleckich drużyn szczypiorniaka, a na studiach również teamu UJ. Często gości zawodowo i prywatnie w Europie Wschodniej i bardzo to lubi.