FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie - jedna z największych i najbardziej rozpoznawanych organizacji pozarządowych w Małopolsce, od 30 lat wspierająca rozwój samorządności lokalnej, poszukuje osoby na stanowisko:

SPECJALISTA/SPECJALISTKA DS. FORÓW

Cel stanowiska:

Osoba zatrudniona na w/w stanowisku będzie odpowiedzialna całokształt prac związanych
z koordynowaniem działalności Forów.

Do zadań osoby zatrudnionej na ww. stanowisku należeć będzie:

 • koordynowanie prac działających przy FRDL MISTiA Forów,
 • organizacja i kompleksowa obsługa comiesięcznych spotkań Forów,
 • współpraca z trenerami i wykładowcami Instytutu oraz nawiązywanie współpracy z nowymi specjalistami,
 • utrzymywanie stałego kontaktu i współpraca z Zarządami oraz członkami Forów,
 • rozwijanie prowadzonych Forów pod względem jakościowym i ilościowym,
 • zaangażowanie merytoryczne i organizacyjne w realizację zadań,
 • dbałość o jakość i terminowość wykonywanych zadań oraz osiąganie założonych celów
  w obszarze działalności dot. Forów w Instytucie.

Od kandydatów oczekujemy:

 • wyższego wykształcenia, mile widziane kierunki: zarządzanie publiczne, administracja publiczna, itp.
 • bardzo dobrej znajomości funkcjonowania administracji publicznej, w szczególności samorządu terytorialnego i jego potrzeb,
 • samodzielności, umiejętności podejmowania trafnych decyzji,
 • bardzo dobrej organizacji pracy własnej,
 • otwartości i komunikatywności, umiejętności nawiązywania i budowania relacji, pracy
  w grupie,
 • gotowości do podejmowania nowych wyzwań,
 • kreatywnego i zaangażowanego podejścia do zadań,
 • orientacji na ludzi i cele,
 • wysokiego poziomu kultury osobistej,
 • odporności na stres,
 • praktycznej znajomości i umiejętności obsługi pakietu Microsoft Office,
 • dobra znajomość języka angielskiego oraz posiadanie prawa jazdy i samochodu  będzie dodatkowym atutem.

Oferujemy/zapewniamy:

 • umowę o pracę,
 • stabilność zatrudnienia w organizacji o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • niezbędne narzędzia do wykonywania powierzonych zadań,
 • możliwość rozwoju, podnoszenia własnych kompetencji,
 • możliwość kreatywnej pracy i realizacji własnych pomysłów,
 • pracę w oparciu o misję.

Miejsce pracy:

 • Kraków, ul. Floriańska 31, 31-019 Kraków

Kandydatów zainteresowanych ofertą prosimy o przesyłanie w terminie do 20 października br. aplikacji (cv i list motywacyjny) na adres: mistia@mistia.org.pl. W temacie wiadomości prosimy wpisać: Specjalista ds. forów.

Zapewniamy w pełni dyskretny proces rekrutacji i weryfikacji każdego z kandydatów/kandydatek. Uprzejmie informujemy, że z wybranymi osobami będziemy kontaktować się telefonicznie z zaproszeniem na rozmowę kwalifikacyjną.

Prosimy o przesłanie CV wraz z podpisaną poniższą klauzulą:

INFORMACJA

dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata na pracownika

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa, kontakt mailowy pod adresem: mistia@mistia.org.pl.
 2. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu:
 1. przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko SPECJALISTA DS. FORÓW,  w oparciu o zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, w zakresie niewymienionym w art. 221 § 1 Kodeksu pracy, ani innych przepisach szczególnych znajdujących zastosowanie zgodnie z art. 221 § 4 Kodeksu pracy, a także w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu wykonania umowy o pracę, art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w zakresie wskazanym w art. 221 § 1 Kodeksu pracy oraz w zakresie, w jakim przewidują to przepisy szczególne, zgodnie z art. 221 § 4 Kodeksu pracy,
 2. wprowadzenia danych osobowych do bazy Administratora i ich przetwarzania na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych w oparciu zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora.
 2. Pana/Pani dane osobowe wskazane w pkt 2 a) powyżej będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji na wskazane stanowisko, bądź do czasu  wycofania przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie w tym celu, w zakresie, w jakim przetwarzane są one na podstawie zgody, a dane osobowe wskazane w pkt 2 b) powyżej będą przetwarzane okres 12 miesięcy, albo do czasu wycofania przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie w tym celu.
 3. Przysługuje Panu/Pani prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych Pana/Pani dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
 4. Przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w każdym czasie poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy: mistia@mistia.org.pl.
 5. Na działania Administratora przysługuje Panu/Pani skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych, o których mowa w pkt 2 a) powyżej w zakresie wskazanym w art. 221 § 1 Kodeksu pracy oraz w zakresie, w jakim przewidują to przepisy szczególne, zgodnie z art. 221 § 4 Kodeksu pracy jest niezbędne w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, jest Pan/Pani zobowiązany do ich podania, a ich niepodanie uniemożliwi należyte przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego.
 7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych, o których mowa w pkt 2 a) w zakresie niewymienionym w art. 221 § 1 Kodeksu pracy, ani innych przepisach szczególnych znajdujących zastosowanie zgodnie z art. 221 § 4 Kodeksu pracy oraz danych osobowych, o których mowa w pkt 2 b) powyżej jest dobrowolne i nie jest wymogiem ustawowym, umownym ani warunkiem zawarcia umowy.
 8. W stosunku do Pana/Pani nie będą podejmowanie czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

□  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych przeze mnie w trakcie procesu rekrutacji i niewymienionych w art. 221 § 1 Kodeksu pracy, ani innych przepisach szczególnych znajdujących zastosowanie zgodnie z art. 221 § 4 Kodeksu pracy, w celu przeprowadzenia rekrutacji przez Administratora - Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej
im. Jerzego Regulskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa, na stanowisko SPECJALISTA DS. FORÓW.

□  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych przeze mnie w trakcie procesu rekrutacji w celu wprowadzenia tych danych do bazy Administratora - Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa i ich przetwarzania na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych.

 

Data i podpis …………………………………………………………..…….