FRDL MISTiA w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Edukacji Pozaformalnej „Meritum” w terminie 9.04.2018-31.08.2020 r. w ramach Projektu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” realizowały projekt „e-Xtra kompetentni – Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa małopolskiego i świętokrzyskiego. 

Współpracowaliśmy z 46 jednostkami samorządu terytorialnego , aby wzmocnić kompetencje cyfrowe mieszkańców gmin i miast. Często były to osoby, które dopiero stawiały pierwsze kroki w Internecie i podczas szkoleń uzyskały dużo przydatnych informacji nt. usług publicznych oferowanych on-line, które – zwłaszcza w dobie ograniczeń, do jakich zmusiło nas zagrożenie epidemiologiczne – okazały się bezcenne. Dzięki zaangażowaniu pracowników urzędów gmin województwa małopolskiego i świętokrzyskiego, ciężkiej pracy z odbiorcami wsparcia udało się przeszkolić nie zakładane 8036 osób, ale aż 8584 osoby! 

W imieniu Dyrekcji FRDL MISTiA, kierownictwa SEP MERITUM dziękujemy za współpracę wszystkim samorządom przy realizacji e-Xtra mikroprojektów i życzymy sukcesów, nie tylko w dziedzinie cyfryzacji!