Zapraszamy na jubileuszową konferencję organizowaną z okazji XXX-lecia Forum Skarbników JST Małopolski, która odbędzie się 7 października br. w sali obrad im. Stanisława Wyspiańskiego, Pałac Wielopolskich, pl. Wszystkich Św. 3/4 w Krakowie.

Ramowy program konferencji:

9.15 Rejestracja uczestników

10.00 Rozpoczęcie konferencji, przywitanie uczestników; 

 - Wojciech Odzimek, Dyrektor FRDL MISTiA

 - dr Cezary Trutkowski, Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego

 - Włodzimierz Janeczek, Prezes Zarządu Forum Skarbników

10.30 Ewolucja samorządu terytorialnego na przestrzeni lat; pozycja skarbnika JSTJerzy Stępień, Przewodniczący Rady Fundatorów Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego

10.50 Usytuowanie i pozycja skarbnika JST, Mirosław Legutko, Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, Przewodniczący Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych

11.10 Optymalizacja gminnych systemów gospodarowania odpadami komunalnymi z perspektywy efektywności finansowej, Maciej Kiełbus, partner w Kancelarii Ziemski & Partners, prawnik posiadający bogate doświadczenie w zakresie prawa samorządowego, szkoleniowiec specjalizujący się w tematyce procedury administracyjnej, tworzenia aktów prawa miejscowego oraz gospodarki odpadami

11.30 Podatek od nieruchomości - reguły opodatkowania gruntów, budynków i budowli przedsiębiorcy, dr Paweł Grzybowski,  prawnik, autor licznych publikacji w prasie samorządowej

11.50 Przerwa

12.15 Wpływ inflacji i rosnących stóp procentowych na prognozowanie WPF, finansowanie inwestycji i bezpieczne zarządzanie zadłużeniem. Omówienie ryzyk i sposobów przeciwdziałania, Mariusz Gołaszewski, Prezes AESCO Group

12.35 Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług oraz finansowanie zadań zleconych – refleksje i podsumowanie, Robert Pieprzyca, audytor wewnętrzny, praktyk z wieloletnim doświadczeniem na stanowisku skarbnika miasta i gminy, audytor wewnętrzny w samorządowych jednostkach finansów publicznych, niezależny konsultant

12.55 Polski Ład a sytuacja finansowa jst, prof. dr hab. Krzysztof Surówka, członek Rady Uczelni Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

13.15 Panel dyskusyjny nt. Skarbnik jak skarb. Na straży finansów gmin i powiatów w epoce permanentnych zmian

14.00 Zakończenie konferencji, lunch


Serdecznie zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu 

Mirosława Karkowska
Koordynator Forum

Patronat Honorowy:

Łukasz Kmita
Wojewoda Małopolski

Witold Kozłowski
Marszałek Województwa Małopolskiego

Jacek Majchrowski
Prezydent Miasta Krakowa

Patronat medialny: