Minął kolejny dzień spotkania Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski w Bukowinie Tatrzańskiej.

Spotkanie rozpoczęło wystąpienie Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie – Pana dr Mirosława Legutki o aktualnej sytuacji finansowej małopolskich jst.

Następnie o bieżących sprawach dotyczących samorządów rozmawiał z uczestnikami Wojewoda Małopolski – Pan Łukasz Kmita.

Temat „O finansach samorządów małopolskich od roku 2023 – co z finansowaniem własnym projektów inwestycyjnych” omówił Dyrektor Generalny ProPOLIS Consulting sp. z o.o. – Pan Dariusz Giza.

Na spotkaniu gościliśmy również Wiceprzewodniczącego Zarządu Związku Gmin Wiejskich RP, wójta gminy Cekcyn – Pana Jacka Brygmana oraz Zastępcę Dyrektora Biura Związku Gmin Wiejskich RP – Pana Sebastiana Czwojdę, którzy przedstawili aktualne informacje nt. prac Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz przebiegu procesu legislacyjnego w parlamencie.

Na koniec o Społecznych Inicjatywach Mieszkaniowych, w zastępstwie za Prezesa Krajowego Zasobu Nieruchomości – Pana Arkadiusza Urbana, opowiedział Doradca Prezesa ds. SIM - Pan Paweł Jeleń.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w spotkaniu.