Od wczoraj w Bukowinie Tatrzańskiej trwa spotkanie Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski. Pierwszego dnia gości i członków Forum powitała Prezes Zarządu Pani Małgorzata Małuch oraz Dyrektor FRDL Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji – Pan Wojciech Odzimek.

Mieliśmy przyjemność gościć Dyrektor Wydziału Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie – Panią Edytę Lisak, która wraz z Kierownikiem Oddziału Gospodarki Przestrzennej – Panem Michałem Donocikiem odnieśli się do zmian w planowaniu przestrzennym.

O aktualnych wyzwaniach w planowaniu przestrzennym opowiedziały Pani Anna Świeczka oraz Pani Magdalena Salawa - Kierownicy Oddziału Zezwoleń na Realizację Inwestycji.

Do dyskusji włączyli się także Pani Danuta Masłowska Pociej – Kierownik Oddziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej I instancji oraz Pan Przemysław Trzepałka – Zastępca Dyrektora Wydziału Infrastruktury.

Wraz z Wicemarszałkiem Województwa Małopolskiego – Panem Łukaszem Smółką, w temacie o inwestycjach w drogi publiczne oraz Regionalnym Planie Transportu wystąpili Zastępca Dyrektora Departamentu Infrastruktury Drogowej i Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego – Pan Paweł Obrzut i Kierownik Zespołu ds. Strategii i Transportu Kolejowego w Departamencie Infrastruktury Drogowej i Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego – Pan Mirosław Tomaszewski.

 

Na dzisiejszym spotkaniu czekają kolejne ważne dla Samorządów tematy.