Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach wiedzy i kompetencji z zakresu ochrony praw człowieka pt. Uwarunkowania międzynarodowo-prawne systemów ochrony praw człowieka - wnioski dla instytucji krajowych i samorządu terytorialnego w Polsce". Poprowadzi je dr hab. Brygida Kuźniak, prof. UJ – prawniczka, badaczka i nauczycielka akademicka, wielokrotnie nagradzana za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne, ekspertka w dziedzinie prawa międzynarodowego publicznego, komentatorka w mediach ogólnopolskich, autorka ekspertyz dla instytucji krajowych i zagranicznych.

Będzie to drugie spotkanie z cyklu "Prawa człowieka w Polsce uwarunkowania, konteksty, praktyka", organizowanego pod egidą Forum Zarządzania Kryzysowego i poświęconego szeroko rozumianej problematyce praw człowieka, rozpatrywanej z perspektywy roli, funkcji i zadań samorządu terytorialnego.

Cykl ten zainicjował w dniu 26 kwietnia br. wykład Rzecznika Praw Obywatelskich dr hab. Adama Bodnara, prof. SWPS. Relacja z tamtego spotkania oraz nagranie wykładu Pana Rzecznika dostępne są pod adresem: https://mistia.org.pl/informacje/aktualnosci/relacja-ze-spotkania-z-rzecznikiem-praw-obywatelskich-prof-adamem-bodnarem.

Kolejne spotkania w ramach cyklu "Prawa człowieka w Polsce..." będące, podobnie jak to w dniu 26 kwietnia i 17 maja br., otwartymi spotkaniami Forum Koordynatorów Zarządzania Kryzysowego, odbędą się 21 czerwca oraz 19 lipca br. Zachęcamy do zapoznania się z programem cyklu. Cykl "Prawa człowieka w Polsce..." to uzupełnienie, a zarazem rozwinięcie i poszerzenie formuły spotkań Forum Koordynatorów Zarządzania Kryzysowego. Mamy wielką nadzieję, że spotka się on z Państwa uznaniem, zainspiruje i zachęci do członkostwa w Forum KZK.

Warsztaty prowadzone przez Panią Profesor Brygidę Kuźniak stanowią pierwszą część otwartego spotkania Forum Koordynatorów Zarządzania Kryzysowego, zaplanowanego na dzień 17 maja br. i odbędą się w godzinach 10:00-11:30.

Druga część spotkania (11.45-13:00) będzie nie mniej interesująca. Wykład pt. "Zdarzenie radiacyjne w gminie", stanowiący pewne novum w kontekście wykładów w ramach FKZK, wygłosi Pan Andrzej Sumlet – Starszy Specjalista ds. Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie.

Aby wziąć udział w spotkaniu należy dokonać rejestracji, korzystając z następującego linku:

https://centrummazowsze.clickmeeting.com/forum-koordynatorow-zarzadzania-kryzysowego/register?_ga=2.31824574.1610821655.1620060151-1459964893.1601023380

Po dokonaniu rejestracji - poprzez podanie imienia, nazwiska, instytucji i adresu mailowego, otrzymają Państwo potwierdzenie rejestracji (automatycznie nadane z adresu: no-reply@clickmeeting.com).

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Forum Koordynatorów Zarządzania Kryzysowego działa przy FRDL Małopolskim Instytucie Samorządu Terytorialnego i Administracji od 2000 r. Celem działania Forum jest doskonalenie funkcjonowania samorządu terytorialnego w zakresie dotyczącym zarządzania kryzysowego poprzez wymianę opinii i poglądów członków Forum. Forum liczy 75 członków, którzy w urzędach gminnych i powiatowych są odpowiedzialni za szeroko pojęte zarządzanie kryzysowe i obronę cywilną.