W dniu 7 czerwca 2022 r. gościliśmy w siedzibie Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości przy ul. Jasnogórskiej 11 w Krakowie, gdzie odbyło się regionalne spotkanie warsztatowe związane z realizacją przez FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji oraz partnerów z UE projektu RATIO - Działania regionalne na rzecz wprowadzenia innowacji do programów operacyjnych (Regional Actions to Innovate Operational Programmes)

Projekt RATIO realizowany jest w partnerstwie 8 instytucji międzynarodowych. Celem projektu jest identyfikacja regionalnych mechanizmów wspierających małe i średnie przedsiębiorstwa z obszarów wiejskich i terenów o małej gęstości zaludnienia w przezwyciężaniu negatywnych skutków COVID -19

Podczas warsztatu omawialiśmy dobre praktyki z regionów partnerskich projektu, takich jak: Aragonia (Hiszpania), Villa Pouca (Portugalia), Usti (Republika Czech), Liwonia (Łotwa), Lazio (Włochy), Saksonia (Republika Niemiec) w zakresie innowacyjnych rozwiązań na rzecz przedsiębiorstw z obszarów wiejskich i małomiasteczkowych, pomagających zwalczać w przedsiębiorczości innowacyjnej skutki COVID-19.  

Warsztat był okazją do dyskusji na temat prezentowanych rozwiązań, które mogą być ciekawą inspiracją do zaimplementowania ich w programie regionalnym Województwa Małopolskiego w obszarze rynku pracy, ekonomii społecznej, rozwoju przedsiębiorczości. Zidentyfikowane, w ramach współpracy międzynarodowej projektu RATIO, instrumenty wsparcia, m.in. mechanizm łączenia kredytu i dotacji, farma modelowa, cyfrowe vouchery czy pożyczka w 48 godzin, wzbudziły zainteresowanie uczestników i przyczyniły się do konstruktywnej rozmowy.

Dyskusję podczas warsztatu moderowała Pani dr hab. Dorota Murzyn, prof. Uniwersytetu Pedagogicznego z Katedry Przedsiębiorczości i Innowacji Społecznych.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej i Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości oraz FRDL MISTiA

Projekt realizowany jest w ramach Programu INTERREG Europa i finansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dziękujemy Małopolskiemu Centrum Przedsiębiorczości za gościnę i wszystkim, którzy wzięli udział w spotkaniu, za aktywne uczestnictwo!