Trwa nabór wniosków na innowacje społeczne w ramach Inkubatora Włączenia Społecznego, który realizuje ROPS w Krakowie wraz z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej im. J. Regulskiego oraz Uniwersytetem Jagiellońskim

W ramach Inkubatora Włączenia Społecznego o grant na innowacje społeczne mogą starać się innowatorzy i innowatorki, organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej, podmioty publiczne, podmioty prywatne, które mają pomysł na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu w postaci rozwiązań innowacyjnych.

Zapraszamy na spotkanie informacyjno- animacyjne dotyczące naboru pn. „Śniadanie przy innowacjach”, które odbędzie się w dniu 30 września br. w godzinach od 10.00-13.00 na platformie zoom.

Zgłoszenie na spotkanie prosimy przesyłać do Agnieszki Zańczak, FRDL POST, agnieszka.zanczak@frdl.rzeszow.pl, tel. 737 180 249,

W ramach grantu na innowacje, można:

  • Otrzymać grant na opracowanie i przetestowanie innowacji o średniej wysokości 49.000 zł (max. 100.000 zł).
  • Pokryć 100% kosztów niezbędnych do przetestowania innowacji.

Ponadto:

  • Brak wkładu własnego Wnioskodawcy.
  • Uproszczone procedury rozliczania grantu (bez dokumentów księgowych).
  • Indywidualne spotkania konsultacyjne, w trakcie których zweryfikujemy Wasz pomysł i pomożemy w wypełnieniu wniosku.
  • Wsparcie na etapie realizacji innowacji: szkolenia, warsztaty, sieciowanie z innymi innowatorami i stały kontakt z Opiekunem Innowacji.
  • Wsparcie pomostowe – jeśli Wasz wniosek nie przejdzie pozytywnie oceny merytorycznej, a ma w sobie potencjał do rozwoju.
  • Kontakt w dogodnej dla Was formie: email, telefon, spotkania online (ZOOM, Skype itp.).

 

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE!