Do stałego kalendarza wydarzeń w listopadzie wpisał się Światowy Tydzień Przedsiębiorczości – wydarzenie o zasięgu międzynarodowym, którego Polska jest także uczestnikiem. W tym roku, ze względu na pandemię, odbędzie się on głównie w formule on-line.

W dniach 16-22 listopada, 35. Partnerów ŚTP w Małopolsce zaprosi na organizowane przez siebie wydarzenia. Już dziś można odszukać interesujący Was panel czy webinar z ponad 200. propozycji: http://tydzienprzedsiebiorczosci.malopolska.pl/program.

FRDL MISTiA po raz kolejny włącza się w promowanie postaw przedsiębiorczych! Na co dzień wspieramy rozwój przedsiębiorczości m.in. pracując z podmiotami ekonomii społecznej i przedsiębiorstwami społecznymi w ramach projektu MOWES2 - Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - Krakowski Obszar Metropolitarny, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.3 Wsparcie ekonomii społecznej.

Zapraszamy do udziału w darmowych webinarach!

 17 listopada zapraszamy na webinar „Circular economy - modele gospodarki o zamkniętym obiegu”. W programie:

  1. Trendy globalne w gospodarce światowej
  2. Źródła innowacji w gospodarce
  3. Modele gospodarki o zamkniętym obiegu - założenia i dobre praktyki
  • Produkt jako usługa (Product as a service)
  • Wydłużenie żywotności produktu (Product life extension)
  • Efektywne gospodarowanie zasobami i recykling (Resource efficiency and recycling)
  • Odnawialność produktu (Renewability)
  • Platformy dzielenia się i udostępniania (Sharing platforms)

4. Podsumowanie - szanse i zagrożenia trendu circular economy.

 19 listopada odbędzie się webinar w popularnej ostatnio formule „live” na temat: „Przedsiębiorstwa społeczne czyli miejsce pracy i realizacji pasji z pożytkiem dla innych”. Przedsiębiorstwo społeczne to forma przedsiębiorstwa, które staje się coraz bardziej popularne ze względu na zorientowanie na problem reintegracji osób wykluczonych. Takie przedsiębiorstwa powstają dzięki dotacjom unijnym, których udzielają Ośrodki Wspierania Ekonomii Społecznej. Jeśli chciałbyś stworzyć sam lub z przyjaciółmi firmę, która będzie miejscem realizacji Twojej/Waszej pasji, miejscem, które pomaga innym, a zarazem jest źródłem Waszych zarobków, to live poświęcony tym zagadnieniom jest dla Ciebie.

Zapisy na proponowane przez nas wydarzenia prowadzone są elektronicznie: mowes@mistia.org.pl.

WidziMY się on-line!