Rada Powiatu Oświęcimskiego przyjęła dzisiaj jednogłośnie do realizacji opracowaną przez ekspertów FRDL Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji Strategię Rozwoju Powiatu Oświęcimskiego na lata 2021-2030. W dedykowanej sesji wziął udział Dawid Hoinkis - Kierownik Zespołu ds. Doradztwa i Rozwoju, który przedstawił przebieg procesu planowania strategicznego i najważniejsze założenia dokumentu strategii. Nasza praca spotkała się z dużym uznaniem wszystkich radnych, za co serdecznie dziękujemy. A pozostałe samorządy z Małopolski zapraszamy do współpracy.