Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu z Rzecznikiem Praw Obywatelskich dr hab. Adamem Bodnarem, prof. Uniwersytetu SWPS w dniu 26 kwietnia br.

Wykład Pana Rzecznika zapoczątkuje cykl spotkań organizowanych pod egidą Forum Koordynatorów Zarządzania Kryzysowego, poświęconych szeroko rozumianej problematyce praw człowieka, rozpatrywanej z perspektywy roli, funkcji i zadań samorządu terytorialnego.

Cykl ten nosi tytuł: „Prawa człowieka w Polsce: uwarunkowania, konteksty, praktyka”. Kolejne spotkania w ramach tegoż cyklu, będące zarazem otwartymi spotkaniami Forum Koordynatorów Zarządzania Kryzysowego, odbędą się: 17 maja, 21 czerwca oraz 19 lipca br.; serdecznie zapraszamy do udziału w nich już dziś. Wybitni eksperci poprowadzą dla Państwa warsztaty wiedzy i kompetencji z zakresu ochrony praw człowieka; przedstawią wybrane zagadnienia związane z problemem zapewniania bezpieczeństwa przy jednoczesnej dbałości o ochronę praw człowieka; omówią temat dotyczący tzw. stref wolnych od LGBT oraz Samorządowych Kart Praw Rodzin w kontekście samorządu terytorialnego w Polsce.

Cykl Prawa człowieka w Polsce to uzupełnienie, a zarazem rozwinięcie i poszerzenie formuły spotkań Forum Koordynatorów Zarządzania Kryzysowego. Mamy wielką nadzieję, że spotka się on z Państwa uznaniem, zainspiruje i zachęci do członkostwa w Forum.

Wykład Rzecznika Praw Obywatelskich stanowi pierwszą część otwartego spotkania Forum Koordynatorów Zarządzania Kryzysowego zaplanowanego na dzień 26 kwietnia br. Wykład prof. Adama Bodnara odbędzie się w godz. 10:00-11:00.

Druga część spotkania Forum (godz. 11.15-13:00) będzie nie mniej interesująca. Wykład pt. Wybrane zagadnienia Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19”, wygłosi Pan Michał Jamka, Zastępca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie i Pełnomocnik Wojewody Małopolskiego ds. realizacji Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19 w województwie małopolskim.

Na spotkanie zapraszamy już od godziny 9:50.

Aby wziąć udział w spotkaniu należy dokonać rejestracji, korzystając z następującego linku:

https://centrummazowsze.clickmeeting.com/forum-koordynatorow-zarzadzania-kryzysowego/register?_ga=2.57533090.940764543.1618463980-299436502.1618463980

Po dokonaniu rejestracji - poprzez podanie imienia, nazwiska, instytucji i adresu mailowego, otrzymają Państwo potwierdzenie rejestracji (automatycznie nadane z adresu: no-reply@clickmeeting.com).

Koordynatorem Forum jest Pan Piotr Obacz, Specjalista ds. Forów Samorządowych, piotr.obacz@mistia.org.pl

Forum Koordynatorów Zarządzania Kryzysowego działa przy FRDL Małopolskim Instytucie Samorządu Terytorialnego i Administracji od 2000 r. Celem działania Forum jest doskonalenie funkcjonowania samorządu terytorialnego w zakresie dotyczącym zarządzania kryzysowego poprzez wymianę opinii i poglądów członków Forum. Forum liczy 75 członków, którzy w urzędach gminnych i powiatowych są odpowiedzialni za szeroko pojęte zarządzanie kryzysowe i obronę cywilną.