W dniu wczorajszym odbyło się kolejne spotkanie Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski. Uczestników powitała Prezes Zarządu Forum Pani Małgorzata Małuch. Spotkanie rozpoczął Wojewoda Małopolski – Pan Łukasz Kmita, który poruszył aktualny i trudny temat dystrybucji węgla przez samorządy. Mieliśmy przyjemność gościć również Wicemarszałka Województwa Małopolskiego – Pana Łukasza Smółkę oraz Zastępcę Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego – Pana Romana Wcisło, którzy odnieśli się do tematu nowej perspektywy Funduszy Europejskich w kontekście rozwoju obszarów wiejskich.

Wśród gości powitaliśmy także Pana Andrzeja Paska – Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Panią Ewą Gil - Pełnomocnik Wojewody ds. współpracy z jst.

Z członkami Forum swoją wiedzą w aktualnych sprawach samorządowych i organizacyjnych podzielili się również Pan Grzegorz Cichy – Burmistrz Gminy i Miasta Proszowice, Prezes Unii  Miasteczek Polskich oraz Pan Krzysztof Wójtowicz – Burmistrz Miasta i Gminy Skała.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za liczne przybycie i aktywny udział w spotkaniu.