W Tauron Arenie Kraków, 25 stycznia b.r., odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski. Uczestników powitała Prezes Zarządu Forum Pani Małgorzata Małuch.

Spotkanie rozpoczęło wystąpienie Pana Łukasza Bałajewicza, Zastępcy Prezesa, p.o. Prezesa Krajowego Zasobu Nieruchomości, który zaznaczył, iż KZN powinien zacieśnić współpracę z samorządami. Omawiał bieżące sprawy dotyczące SIM-ów, dla których kluczową sprawą jest w chwili obecnej kwestia zabezpieczeń, dzięki którym mogłyby ruszyć pełną parą.

Następnie głos zabrał i powitał uczestników Pan Krzysztof Jan Klęczar – Wojewoda Małopolski. Pan Wojewoda przedstawił zebranym Pana Macieja Ostrowskiego, byłego wieloletniego burmistrza miasta i gminy Myślenice, który został pełnomocnikiem do spraw współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego.

Na spotkaniu gościliśmy także Pana Marszałka Witolda Kozłowskiego, który gratulując nowo wybranemu Wojewodzie, zaproponował partnerską współpracę. Pan Marszałek zapoznał zebranych z bardzo ważnym tematem Funduszy Europejskich dla Małopolski 2021-2027. Zachęcał do aktywności wszystkich samorządowców, informując, że w poprzednim okresie wykorzystane zostało 100% środków.

W kolejnej części wydarzenia głos zabrał Pan Paweł Knapczyk – Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich UMWM, omówił kwestie zakończenia realizacji projektów RPO 2014-2020.

Pani Magdalena Łasak-Strutyńska - Zastępca Dyrektora w Departamencie Rozwoju Rejonu UMWM omówiła z kolei planowane nabory w ramach Funduszy Europejskich dla Małopolski 2021-2027; m.in. te dotyczące poprawy efektywności energetycznej; edukacji i włączenia społecznego; czy też fundusz dla sprawiedliwej transformacji.

Pan dr Rafał Solecki – Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości, przedstawił główne założenia dotyczące Funduszy Europejskich dla Małopolski 2021-2027 dla rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego.

Na spotkaniu dzisiejszego Forum gościliśmy również Panią Katarzynę Stadnik – Kierownik Zespołu ds. ochrony powietrza w Departamencie Środowiska UMWM, która wraz z Panem Tomaszem Pietrusiakiem, Zastępcą Dyrektora Departamentu Środowiska przedstawiła Nowe perspektywy finansowe UE dla samorządów – tj. finansowanie projektów w zakresie ochrony środowiska.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za aktywny udział w dzisiejszym spotkaniu.

 

W materiale wykorzystano zdjęcia dzięki uprzejmości Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.