W dniach 25-27.05.2022 r. odbywa się spotkanie Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski. Pierwszego dnia spotkania poruszono bieżące tematy, m.in.: problematykę związaną z uchodźcami z Ukrainy, nowy okres programowania funduszy europejskich, a także ochronę przyrody i krajobrazu na gruntach Lasów Państwowych. Podczas spotkania został również odczytany list od Pana Piotra Ćwika - Zastępcy Szefa Kancelarii Prezydenta RP.

W wydarzeniu uczestniczyli Wojewoda Małopolski - Pan Łukasz Kmita, Zastępca Dyrektora Wydziału Funduszy Europejskich - Pan Roman Wcisło oraz Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie - Pan Paweł Szczygieł. 

Włodarzy Gmin oraz gości powitali Pani Małgorzata Małuch - Prezes Zarządu Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Malopolski oraz Pan Wojciech Odzimek - Dyrektor FRDL Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji.

W ramach spotkania odbyło się także wręczenie nagród laureatom Konkursu Prezesa GUS - Cyfrowa Gmina Narodowy Spis Powszechny 2021. Nie zabrakło również gratulacji i życzeń związanych z Dniem Samorządu Terytorialnego.