27 czerwca odbyło się kolejne spotkanie online ogólnopolskiego Forum Koordynatorów ds. dostępności w JSFP pt.: Praktyczne wymiary dostępności informacyjno-komunikacyjnej w podmiotach publicznych.

Program spotkania:

  1. Dostępne wydarzenia - prawo czy dobre praktyki?
  2. Dostępne wydarzenia - normy międzynarodowe, wytyczne rządowe i miejskie.
  3. Rozwiązania i usługi stosowane podczas dostępnych wydarzeń.
  4. Jak organizować dostępne wydarzenia?
  5. Omówienie case study: konferencja prasowa z transmisją, wydarzenie: konferencja, szkolenie, impreza plenerowa, spektakl.
  6. Pytania i odpowiedzi.

Zapraszamy wszystkich chętnych do przystąpienia do Forum oraz do udziału w spotkaniach konsultacyjno-szkoleniowych: https://frdl.org.pl/.../forum-koordynatorow-ds.../o-forum-1

Kolejne spotkanie Forum "Dostępność wydarzeń dla osób ze szczególnymi potrzebami. Prawo i praktyka" już 14 lipca br. ZAPRASZAMY!