W dniach 17-19 listopada br. odbyła się w Krynicy-Zdroju sesja szkoleniowa Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski, w której uczestniczyło ponad 100 włodarzy z Małopolski.

Gośćmi Forum byli Pan Michał Cieślak – Minister - Członek Rady Ministrów, Pan Łukasz Kmita – Wojewoda Małopolski, Pan Witold Kozłowski, Marszałek Województwa Małopolskiego, Pan Mirosław Legutko – Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, Pani Małgorzata Sikora – Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, dr Kazimierz Koprowski – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, Pan Jakub Szymański – Dyrektor Departamentu Zarządzania Programami Operacyjnymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Podczas trzydniowego spotkania poruszono wiele ważnych i aktualnych spraw dla naszego regionu. Przedmiotem rozmów były m. in. sprawy związane w sytuacją finansową samorządów, wykorzystaniem możliwości jakie niesie samorządom Polski Ład, przeciwdziałaniem skutkom pandemii, kwestie wzrastającej liczby zachorowań na Covid-19 i związane z tym problemy opieki zdrowotnej.

Rozmawiano również o podziale środków europejskich w nowej perspektywie finansowej, a także o Igrzyskach Europejskich – Kraków Małopolska 2023.

Pojawiły się także zagadnienia związane z szeroko rozumianą ekologią – zostały przedstawione możliwości pozyskania środków z WFOŚiGW na działania proekologiczne, rozmawiano również o potrzebie przeciwdziałania skutkom gwałtownych zjawisk atmosferycznych.