17 maja br., w ramach otwartego spotkania Forum Koordynatorów Zarządzania Kryzysowego odbyło się spotkanie z dr hab. Brygidą Kuźniak, prof. UJ, która poprowadziła wykład pt. „Uwarunkowania międzynarodowoprawne systemów ochrony praw człowieka – wnioski dla instytucji krajowych i samorządu terytorialnego w Polsce” oraz praktyczne warsztaty wiedzy i kompetencji z zakresu ochrony praw człowieka.

Było to drugie wystąpienie w ramach cyklu „Prawa człowieka w Polsce – uwarunkowania, konteksty, praktyka”, po inaugurującym cykl kwietniowym wykładzie Rzecznika Praw Obywatelskich Profesora Adama Bodnara (relacja z tego spotkania dostępna jest tutaj: .

 

 

Polecamy Państwa uwadze nagranie wykładu i warsztatów Pani Profesor:

 

Cykl „Prawa człowieka w Polsce…” to niezwykła okazja do spotkania i dyskusji na ważne społecznie tematy, ważne również z perspektywy samorządu terytorialnego, bowiem problematykę praw człowieka rozpatrujemy właśnie z perspektywy roli, funkcji i zadań samorządu. Cykl ten jest zarazem zaproszeniem do współpracy z FRDL MISTiA, skierowanym do całej społeczności samorządowej.

Zachęcamy do zapoznania się z programem oraz terminami cyklu.