Zarząd Województwa Małopolskiego wraz z Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości oraz Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie opracował „Vademecum na czas pandemii - dla przedsiębiorców i pracowników małopolskich firm, znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej - w związku z COVID-19”.

„Vademecum na czas pandemii…” to praktyczny poradnik zawierający opis obecnie dostępnych instrumentów pomocowych na szczeblu rządowym, jak i samorządowym, z których mogą korzystać małopolscy przedsiębiorcy i pracownicy małopolskich firm, w tym m.in:

  •  Tarcza finansowa PFR 2.0
  •  Tarcza antykryzysowa 6.0 i 7.0
  •  Możliwość wsparcia małopolskich przedsiębiorców- oferta MARR S.A.
  •  Możliwość wsparcia małopolskich przedsiębiorców- oferta RPO WM 2014-2020
  •  Możliwość wsparcia małopolskich przedsiębiorców- oferta Urzędów pracy w Małopolsce
  •  Możliwość wsparcia pracowników- oferta WUP w Krakowie

Vademecum można pobrać tutaj ? https://www.malopolska.pl/.../przedsiebiorco-nie-jestes...

‼POLECAMY‼