Wspólnie pomóżmy obywatelom Ukrainy!

Serdecznie zapraszamy do programu wolontaryjnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie w zakresie tłumaczeń polsko-ukraińskich, w związku z organizowanymi usługami naszego urzędu w celu szukania zatrudnienia osobom z Ukrainy.

Zapraszamy studentów oraz inne osoby dwujęzyczne, które chcą wesprzeć proces szukania zatrudnienia dla osób z Ukrainy, do zgłoszenia się mailowego poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres: wolontariat@wup-krakow.pl.

Planowany zakres pracy wolontaryjnej:

 • telefoniczne umawianie obywateli Ukrainy na terminy konsultacji w Wojewódzkim Urzędzie Pracy,
 • tłumaczenie ustne odbywających się konsultacji grupowych i indywidualnych świadczonych dla obywateli Ukrainy,
 • tłumaczenie ustne spotkań obywateli z Ukrainy z doradcą zawodowym,
 • przygotowywanie informacji pisemnych w języku ukraińskim dla obywateli Ukrainy korzystających z usług doradczych, konsultacyjnych,
 • uczestniczenie w spotkaniach koordynacyjnych w zakresie niezbędnym do właściwego wykonywania zadań, o których mowa powyżej organizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie i na koszt Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie w celu podnoszenia kompetencji w zakresie pracy z klientem Urzędu.

Wierzymy, że jest wiele osób, które chcą pomóc!

Jeśli szukasz sposobu na to, jak włączyć się w pomoc obywatelom Ukrainy, a masz trochę wolnego czasu, który chciałbyś efektywnie wykorzystać – zgłoś się!
Twoja bezinteresowna pomoc ma szansę sprawić, że przybyłe osoby znajdą pracę i będą miały szansę na choćby częściowy powrót do normalności.

Sposób pracy:

 • Każdy wolontariusz będzie zobowiązany zawrzeć porozumienie na trzy miesiące. Możesz przeczytać wzór porozumienia [plik PDF].
 • Wolontariusz będzie zgłaszał swoją dostępność w danym tygodniu – dzień i godziny kiedy może świadczyć pomoc
 • Miejsce świadczenia wolontariatu będzie wcześniej ustalone z wolontariuszem
 •  Wolontariusz będzie miał wyznaczonego opiekuna, który ustali dokładne godziny i miejsce świadczenia wolontariatu na podstawie zgłoszonej dostępności.

Co otrzyma wolontariusz uczestnicząc w programie wolontaryjnym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie

 • Informację podsumowującą wolontariat wraz z podziękowaniem
 • Możliwość bezpłatnego udziału w następujących spotkaniach:
  • Stwórz własne Portfolio
  • Własna firma – zanim zrealizujesz pomysł
  • Komunikacja drogą do sukcesu i nie tylko

Szczegóły: Wortal Publicznych Służb Zatrudnienia prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie - aktualna strona : Aktualność (praca.gov.pl)

Zapraszamy!