Członkowie Zarządu Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski przy FRDL MISTiA uczestniczyli dzisiaj w spotkaniu roboczym z Wicemarszałkiem Tomaszem Urynowiczem. Spotkanie dotyczyło omówienia zasad funkcjonowania optymalnego systemu kontroli przestrzegania wymogów zawartych w przyjętym Programie ochrony powietrza województwa małopolskiego na terenie gmin.