W ramach przeprowadzonego rozeznania rynku nr POWER_2.18_SL/12/2020 na przygotowanie i przeprowadzenie audytów dostępności stron internetowych Gmin-Partnerów Projektu wpłynęły 3 oferty.

W ramach dokonanej oceny został wybrany następujący Wykonawca: 1+1 Spółdzielnia Socjalna, ul. Bartłomieja Chowańca 2, 32-615 Grojec, NIP 5492442308. Wykonawca zaproponował najlepszą ofertę 44 800 zł brutto.

Rozeznanie rynku było prowadzone w ramach projektu „Nowoczesne zarządzanie usługami dziedzinowymi w samorządach województwa śląskiego” (POWR.02.18.00-00-0004/18) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.