MISTiA to marka znana wszystkim małopolskim samorządom. A tę markę tworzą ludzie, ich wiedza, umiejętności, wieloletnie doświadczenia i kompetencje oraz szeroka sieć współpracy. Dzięki temu od ponad 30 lat realizujemy naszą misję, jaką jest wspomaganie osób, organizacji i środowisk, biorących udział w budowaniu społeczeństwa i państwa obywatelskiego. 

Zapraszamy do uczestnictwa w naszych formach, korzystania z naszych usług szkoleniowych i doradczych oraz włączania się w realizowane przez nas projekty i inicjatywy lokalne.