25 maja 2022 r. odbyło się kolejne Forum Koordynatorów ds. dostępności w JSFP. 

Podczas spotkania:

  • Zostały przedstawione kwestie związane z nowelizacją ustawy o dostępności cyfrowej.
  • Wskazaliśmy zagadnienia dotyczące zapewnienia dostępności seniorom.
  • Prowadzący omówili również najczęstsze problemy, wynikające ze stosowania przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w kontekście wymagań konkursowych przy organizacji otwartych konkursów ofert w zakresie dostępności.
  • Ponadto rozmawialiśmy na temat skuteczności wykorzystania procedur dotyczących zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Spotkanie poprowadzili:

  • Adam Pietrasiewicz, radca Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z Wydziału Dostępności Cyfrowej Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego, 
  • Agnieszka Tylutka-Geilo, psycholog,
  • Artur Gluziński z Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej,
  • Agata Spała-Zakrzewska, przedsiębiorca, która prowadzi agencje doradztwa personalnego.

Więcej informacji na stronie Forum