Zapraszamy do zapoznania się z naszą najnowszą ofertą szkoleń.

Szkolenia z FRDL to spotkania wykwalifikowanych i znających się na swoich obowiązkach praktyków ze starannie dobranymi ekspertami. Przez wiele lat działalności organizowaliśmy je w formule stacjonarnej, w jednym z naszych ośrodków terenowych. Jeszcze przed pandemią wypracowaliśmy skuteczne mechanizmy realizacji szkoleń w formule online i hybrydowych.

Dzięki ciągłemu monitorowaniu zmian prawnych i planów nowelizacji przepisów nasze kursy i szkolenia odpowiadają potrzebom uczestników i pomagają im w usystematyzowaniu wiedzy i zdobyciu nowych i przydatnych kompetencji. Poza zagadnieniami prawnymi i finansowymi rozwijamy w ramach szkoleń także wiedzę i umiejętności informatyczne, zarządcze i osobiste uczestników.

Nasza wiosenna oferta szkoleniowa jest już dostępna! 


Nasze wybrane szkolenia:

ORGANIZACJA PRACY URZĘDU, ZARZĄDZANIE I KONTROLA, RODO, KPA

16, 20, 23 i 30 marca - Kurs: Profesjonalna obsługa sekretariatu w administracji

5 kwietnia - K.p.a. w pytaniach i odpowiedziach - najczęściej spotykane problemy

KADRY , PRAWO PRACY, PŁACE
23 marca - Zasady zwrotu akcyzy dla rolników w 2023 r.

28-29 marca - Akta osobowe i dokumentacja pracownicza po zmianach w kodeksie pracy. Aktualizacja zapisów w regulaminie pracy w tym pracy zdalnej

14-24 kwietnia - Kurs: Inspektor ochrony danych osobowych

RADNI, BIURA RADY
15 marca - Oświadczenia majątkowe w 2023 r. Jak prawidłowo wypełniać oraz właściwie analizować?
3 kwietnia - Oświadczenia majątkowe w praktyce - szkolenie dla radnych
13 kwietnia - Oświadczenia majątkowe w samorządzie terytorialnym w 2023 roku

17-18 marca - Kongres Przewodniczących Rad Gmin, Powiatów i Sejmików Województw w Wiśle

FINANSE, RACHUNKOWOŚĆ, PODATKI
3, 8, 20, 21, 24, 27, 29 marca - Kurs: Skarbnik jednostki samorządu terytorialnego

14-15 marca - Podatek VAT w sektorze finansów publicznych dla średniozaawansowanych z uwzględnieniem wprowadzonych i planowanych zmian

3 kwietnia - Zmiany w VAT w JST

13 kwietnia - Odsetki za zwłokę (opóźnienie) w zapłacie w jednostkach sektora finansów publicznych. Ustalanie, naliczanie, zarachowanie wpłat, zaokrąglanie, udzielanie ulg, windykacja, przedawnienie, ewidencja, klasyfikacja budżetowa, sprawozdawczość, inwentaryzacja, dyscyplina finansów publicznych, procedury kontroli zarządczej

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
28 marca - Przetarg nieograniczony w 2023 r. – zamówienia klasyczne i sektorowe. Procedura, terminy, dokumenty

OCHRONA ŚRODOWISKA I GOSPODARKA KOMUNALNA
17 marca - Procedura wydawania decyzji środowiskowych w 2023 r. 

SPRAWY OBYWATELSKIE I DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
23 marca - Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

30-31 marca - Prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach meldunkowych

OŚWIATA
24 marca - Ustalanie stawek dotacji na 2023 rok i ich aktualizacja

27 marca - Pozyskiwanie środków UE dla szkół w nowym okresie programowania 2021-2027

KULTURA, SPORT, NGO, PROMOCJA, FUNDUSZE UE
20, 21, 27, 28 marca - Promocja instytucji w sieci. Kurs specjalisty ds. mediów społecznościowych

30 marca - 4 kwietnia - Specjalista ds. funduszy UE – nowy okres programowania 2021-2027 (Edycja VII)

31 marca - Wynagrodzenia pracowników instytucji kultury

20-27 kwietnia - Zarządzanie projektami zgodnie z metodyką PM² Komisji Europejskiej. Poziom podstawowy

POMOC SPOŁECZNA, ZDROWIE
17 marca - Dodatki mieszkaniowe w praktyce

24 kwietnia - Praktyczne stosowanie przepisów wprowadzonych ustawą z dnia 13 stycznia 2023 roku o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw

Pełna lista szkoleń