Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą szkoleniową na lipiec 2022. W sposób szczególny polecamy następujące szkolenia:

ORGANIZACJA PRACY URZĘDU, ZARZĄDZANIE I KONTROLA, RODO, KPA
Podpis elektroniczny w pracy urzędu

4 lipca

Strategia i proces strategiczny w burzliwych czasach - SZKOLENIE STACJONARNE, HOTEL w WARSZAWIE, 7-8 lipca

Zmiana ustawy o finansach publicznych w zakresie kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego - WAŻNE ZMIANY PRAWNE
15 lipca

Edytor tekstu Word. Edycja dokumentów z elementami dostępności cyfrowej. Poziom średniozaawansowany
27-28 lipca

KADRY, PRAWO PRACY, PŁACE
Polski Ład w podatku PIT. Zmiany od lipca 2022 r.

12 lipca

Ustawa o obronie Ojczyzny. Zmiany w obowiązkach pracodawców wobec osób odbywających służbę wojskową - NOWE PRZEPISY
26 lipca

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2022 roku. Nowości, przegląd najważniejszych zagadnień, wyjaśnienie wątpliwości
26 lipca

RADNI, BIURA RADY
Warsztaty redagowania samorządowych aktów normatywnych

4 lipca

FINANSE, RACHUNKOWOŚĆ, PODATKI
Kurs: Specjalista ds. rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

4-6 lipca

Klasyfikacja budżetowa w jednostkach samorządu terytorialnego. Wybrane problemy w świetle obowiązujących przepisów
11 lipca

Faktura ustrukturyzowana i Krajowy System e-Faktur jako nowy obowiązek od 2023 roku
28 lipca

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Letnia Akademia Zamówień Publicznych

4-6 lipca

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
Reforma systemu planowania przestrzennego

1 lipca

OCHRONA ŚRODOWISKA
Spółki komunalne jako instrument realizacji zadań przez jst - zagadnienia prawne tworzenia i przystępowania, powierzania zadań spółkom oraz kontroli

7 lipca

OŚWIATA
Rozliczenie środków z funduszu pomocy dla dzieci z Ukrainy

8 lipca

PROJEKTY UE
Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności – dotacje i pożyczki UE na projekty - NOWOSĆ

1 lipca

POMOC SPOŁECZNA
Postępowanie w stosunku do dłużnika alimentacyjnego

5 lipca

Więcej szkoleń