W dniach od 5 do 12 kwietnia b.r., Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie wraz z Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli organizują II Małopolski Kongres Szkolnego Doradztwa Zawodowego.

Kongres jest adresowany do wszystkich nauczycieli, zainteresowanych doradztwem zawodowym. Hasłem przewodnim II MKSzDZ jest przedsiębiorczość, rozumiana przede wszystkim jako kompetencja ułatwiająca efektywny rozwój i realizację planów edukacyjno-zawodowych, ale także prowadzenie własnej firmy.

W ramach Kongresu odbędzie się siedem jednodniowych sesji tematycznych, pozwalających uczestnikom na zapoznanie z najważniejszymi aspektami rynku pracy i obecnymi trendami w szkolnym doradztwie zawodowym. Webinaria będą dedykowane różnym grupom odbiorców: dyrektorom szkół, nauczycielom przedszkolnym, nauczycielom nauczania wczesnoszkolnego itd.

Dodatkowo, organizatorzy przygotowali liczne wydarzenia towarzyszące, czyli warsztaty i wykłady prowadzone we wszystkich Ośrodkach MCDN stacjonarnie lub online. Ich pełna lista dostępna jest na tej stronie.

Zaproszeni specjaliści, w ramach swoich wystąpień pomogą zaktualizować dotychczasową wiedzę i zrozumieć zachodzące zmiany na rynku pracy, co może być szczególnie interesujące dla osób zajmujących się doradztwem na co dzień.

Tematyka poszczególnych prezentacji jest szeroka: od warsztatów poświęconych preorientacji zawodowej w przedszkolu, przez metody i narzędzia możliwe do wykorzystania podczas zajęć z zakresu doradztwa zawodowego, po wiedzę o branżach i startup’ach.

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramami poszczególnych dni Kongresu.

Zapisów można dokonać na poszczególne sesje poprzez: II Małopolski Kongres Szkolnego Doradztwa Zawodowego.

Serdecznie zapraszamy!