Światowy Tydzień Przedsiębiorczości wpisał się na stałe do kalendarza wydarzeń w FRDL MISTiA. W dniach 8-14 listopada b.r. wraz z innymi partnerami biorącymi udział w przedsięwzięciu, zapraszamy do udziału w licznie zaplanowanych dla Państwa propozycjach!

Już dziś można odszukać interesujący Was panel, szkolenie, webinar; stacjonarnie, zdalnie lub hybrydowo: Program - Światowy Tydzień Przedsiębiorczości (tydzienprzedsiebiorczosci.malopolska.pl)

FRDL MISTiA na co dzień wspiera rozwój przedsiębiorczości m.in. pracując z podmiotami ekonomii społecznej i przedsiębiorstwami społecznymi w ramach projektu MOWES2 - Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - Krakowski Obszar Metropolitarny, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.3 Wsparcie ekonomii społecznej, a także działa na rzecz innowacji i włączenia społecznego poprzez m.in. projekt Inkubator włączenia społecznego w ramach POWER 2014-2020, Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1 Innowacje społeczne.

Zapraszamy do udziału w darmowych warsztatach hybrydowych!

  • 9 listopada w godz. 10:00- 13:00 zapraszamy na warsztat „Śniadanie przy innowacjach”. W programie:
  1. „Inkubator Włączenia Społecznego” – informacje o projekcie.
  2. Zasady uzyskania grantu na innowacje społeczne w ramach IWS.
  3. Innowacje społeczne – znaczenie i źrodła innowacji.
  4. Wykluczenie społeczne - obszar i odbiorcy działań Inkubatora.
  5. Dobre praktyki z zakresu innowacji społecznych.
  6. Innowacja społeczna oczami jej twórcy - rozmowa z Innowatorką społeczną.
  • 10 listopada w godz. 9:00-11:30 odbędzie się warsztat na temat: „10 spraw, nad którymi musisz się zastanowić zanim założysz swoją firmę”. W programie:

1. Miej misję i wizję i pomysł na wizerunek.

2. Przewaga konkurencyjna Twojej oferty.

3. Musisz wiedzieć komu chcesz sprzedać to co masz.

4. Musisz wiedzieć czego ta osoba potrzebuje, jakie ma możliwości, styl życia i zwyczaje.

5. Musisz wiedzieć jak dotrzeć z informacją, że masz do sprzedania to czego ta osoba potrzebuje, co jest na miarę jej możliwości i trafia w jej kryteria wyboru.

6. Musisz wiedzieć jak się zorganizować by to coś co robisz się zrobiło i miało jakość, którą obiecujesz.

7. Musisz być przygotowany na różne ryzyka lub zjawiska sezonowe.

8. Musisz być przygotowany na stratę i brak płynności.

9. Skoro inwestujesz to miej biznes plan tej inwestycji.

10. Jeśli chcesz się rozwijać to miej strategię rozwoju.

Zapisy na proponowane przez nas wydarzenia prowadzone są elektronicznie: mowes@mistia.org.pl.

Do zobaczenia!