W środę 9 listopada, w Operze Krakowskiej odbyło się Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski.

Spotkanie prowadzili Pani Małgorzata Małuch – Prezes Zarządu Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski oraz Pan Wojciech Odzimek – Dyrektor FRDL MISTiA.

Prelekcję na temat aktualnej oferty WFOŚiGW dla gmin wygłosił Pan dr Kazimierz Koprowski – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Z kolei Pan Łukasz Smółka – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego omówił nową perspektywę finansową 2021-2027. Na koniec Pan dr Mirosław Legutko – Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie przedstawił sytuację finansową małopolskich JST.

W Forum uczestniczyli również:

Pan Robert Bażela – Dyrektor Departamentu Pożyczek i Dotacji  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w Krakowie;

Pani Anna Glixelli – Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego;

Pani Katarzyna Węgrzyn-Madeja – Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie;

Pani Ewa Gil – Pełnomocnik Wojewody Małopolskiego ds. współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego

 

Serdecznie dziękujemy za aktywny udział w wydarzeniu!