W dniu dzisiejszym tj. 1 lipca 2024 r. odbywa się spotkanie Forum Oświaty Samorządowej przy FRDL Małopolskim Instytucie Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie. Gościmy Panią dr Gabrielę Olszowską, Małopolską Kurator Oświaty oraz Pana Artura Paska, Wicekuratora Oświaty.

Kuratorzy omawiają istotne kwestie dotyczące współpracy z organami prowadzącymi szkoły i placówki oświatowe, planowanych zmian w przepisach oraz wpływu tych zmian na działalność organów samorządu terytorialnego w obszarze oświaty.

Współpraca z Kuratorium Oświaty oraz organami prowadzącymi szkoły jest niezwykle istotna dla zapewnienia najwyższej jakości edukacji. FRDL MISTiA wspiera i ułatwia tę współpracę, aby nasze szkoły mogły skutecznie odpowiadać na współczesne potrzeby dzieci i młodzieży.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za aktywny udział w dzisiejszym spotkaniu.