Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego, wszystkim osobom, które współtworzą samorząd oraz wykonują pracę dla dobra lokalnej społeczności, pracownikom samorządowym, radnym, sołtysom,

składamy serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności, a także satysfakcji w życiu prywatnym i zawodowym.

Dziękujemy za dotychczasową pracę i zaangażowanie.

Życzymy dużo wytrwałości oraz sukcesów, aby efekty Państwa wysiłków były zarówno zauważane, jak i doceniane.

DYREKTOR i Zespół FRDL MISTiA