Miło nam poinformować, iż FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji wraz ze Stowarzyszeniem Edukacji Pozaformalnej MRITUM otrzymał dofinansowanie dla projektu „ BIT: Bony na Innowacje Technologiczne - wsparcie rozwoju kompetencji cyfrowych pracowników instytucji kultury w podregionie nowotarskim”. Niniejszy projekt jest finansowany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ramach konkursu „Cyfryzacja Gminnych Ośrodków Kultury” w ramach działania 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej Programu Operacyjnego Polka Cyfrowa na lata 2014-2020.

W związku z tym zapraszamy samorządowe instytucje kultury (gminne ośrodki kultury, samorządowe biblioteki publiczne, inne placówki posiadające status samorządowej instytucji kultury) z podregionu nowatorskiego (powiaty: nowotarski, tatrzański, suski) do udziału w projekcie.

Osobami do kontaktu w sprawie projektu są: