W ramach naszej jubileuszowej akcji, przedstawiamy Państwu kolejną osobę z Zespołu MISTiA. Jest nią Jolanta Przejczowska – absolwentka UJ, ukończyła studia podyplomowe z zakresu prawa pracy. Z FRDL MISTiA związana zawodowo od trzydziestu lat! Przez te wszystkie lata i nadal zajmuje się przygotowaniem szkoleń adresowanych do administracji publicznej, szczególnie do administracji samorządowej. Organizatorka wielu szkoleń zleconych podnoszących wiedzę i rozwijających kompetencje pracowników jst. Przez 16 lat zajmowała stanowisko zastępcy dyrektora Wydziału Kształcenia, a obecnie Głównego specjalisty ds. szkoleń i Samodzielnego specjalisty ds. forów samorządowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w koordynowaniu Forów samorządowych, przez 12 lat prowadziła Forum Urzędników Europejskich, a od ponad dwudziestu lat jest koordynatorką Forum Oświaty Samorządowej. Autorka i realizatorka wielu konferencji i seminariów o tematyce oświatowej. Uczestniczyła w realizacji kilku dużych projektów szkoleniowych. Wolne chwile najchętniej spędza z rodziną, przede wszystkim z ukochanym wnukiem, a także skupiając uwagę na ciekawej książce lub filmie.