ŻŁOBKI, KLUBY DZIECIĘCE I INNE FORMY OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3. Zasady funkcjonowania i świadczenia usług w kontekście reżimów sanitarnych związanych z Covid-19. Wpis do rejestru. Sprawowanie przez gminy nadzoru i kontroli

Cele i korzyści
 • Poznanie formalno-prawnych wymogów dotyczących prowadzenia żłobków i innych form opieki nad dziećmi do lat 3, w tym: wymogów lokalowych, organizacyjnych, sanitarnych, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, kadrowych i administracyjnych.
 • Prowadzący omówi aspekty prowadzenia nadzoru i kontroli nad tymi jednostkami przez gminy, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3 oraz ustawy 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców.
 • Ponadto zostaną poruszone praktyczne propozycje rozwiązywania problemów dotyczące zasad świadczenia usług w kontekście reżimów sanitarnych związanych z zapobieganiem Covid-19.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Uwarunkowania formalno - prawne regulujące zagadnienia opieki nad dziećmi do lat 3.
 2. Formy organizacyjne opieki nad dziećmi do lat 3.
 3. Wymagania w zakresie lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy w zakresie spełniania warunków lokalowo-sanitarnych i warunków bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
 4. Wymagania w zakresie kadrowym – wymogi kwalifikacyjne zatrudniania opiekunów w żłobkach, klubach dziecięcych, dyrektorów żłobków i osób kierujących pracą klubów dziecięcych.
 5. Formy świadczenia pracy przez właścicieli żłobków, dyrektorów, osób kierujących pracą klubów dziecięcych.
 6. Wymóg zatrudniania w żłobku pielęgniarki. Świadczenie pracy przez wolontariuszy.
 7. Wymagania kwalifikacyjne, uprawnienia zawodowe oraz obowiązki przeszkolenia osób niespełniających norm, w tym nowozatrudnionych oraz wolontariuszy.
 8. Wymogi organizacyjno- administracyjne i etatowe.
 9. Wymagania w zakresie prowadzenia dokumentacji- niezbędne dokumenty wewnętrzne – statut, regulaminy oraz inne.
 10. Wymagania w zakresie ochrony danych osobowych.
 11. Wymagania w zakresie żywienia dzieci.
 12. Wymagania w zakresie finansowym.
 13. Doświadczenia wynikające z okresu zamknięcia żłobków w związku z Covid-19.
 14. Wymogi sanitarne dotyczące żłobków i klubów dziecięcych wynikające z wytycznych GIS.
 15. Procedury świadczenia usług w kontekście reżimów sanitarnych związanych z zapobieganiem Covid-19.
 16. Ustawa Prawo przedsiębiorców a prowadzenie kontroli w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – prawa i obowiązki organu kontrolnego.
 17. Jak przygotować się do kontroli? Aspekty praktyczne.
 18. Dyskusja i odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.
zwiń
rozwiń
Adresaci

osoby prowadzące lub zarządzające żłobkami i klubami dziecięcymi (dyrektorzy, właściciele), osoby odpowiedzialne w gminach za zadania związane z prowadzeniem ewidencji żłobków i klubów dziecięcych oraz za prowadzenie nadzoru nad realizacją opieki nad dziećmi do lat 3, za wdrażanie „ustawy żłobkowej”, w tym wpisu do rejestru, prowadzenia kontroli, udzielania i rozliczania dotacji.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, doświadczony wykładowca i ekspert zakresie prawa dot. opieki nad dziećmi do lat 3 oraz zarządzania edukacją, autor wielu publikacji i trener szkoleń dedykowanych pracownikom administracji samorządowej oraz dyrektorom jednostek żłobkowych i oświatowych. Wykładowca uczelni wyższej.

zwiń
rozwiń