Platforma EPUAP2 i jej miejsce w obiegu dokumentów w urzędzie

Cele i korzyści

Szkolenie w formie praktycznych warsztatów ma na celu nauczyć pracowników urzędów obsługi Platformy EPUAP2 oraz podnieść kompetencje osób już obsługujących ten system. W dobie coraz większej informatyzacji społeczeństwa oraz obecnej sytuacji, w jakiej znalazły się urzędy kompetentna obsługa Platformy jest niezbędna w celu sprawniejszego i szybszego załatwiania wielu spraw urzędowych oraz wniosków wpływających od obywateli. Szkolenie ma również na celu wskazanie sposobów rozwiązywania problemów, z jakimi możemy się spotkać w trakcie obsługi Platformy EPUAP2.

zwiń
rozwiń
Program

I. Obowiązki podmiotów realizujących zadania publiczne- podstawa prawna

1. Doręczanie dokumentów elektronicznych – w jakich sytuacjach ma zastosowanie poczta elektroniczna, a w jakich elektroniczna skrzynka podawcza;
2. Zakres niezbędnych informacji do opublikowania na stronach podmiotowych Biuletynów Informacji Publicznej;
3. Kiedy stosujemy podpis kwalifikowany 
4. Sporządzanie pism w formie dokumentów elektronicznych;
5. Sporządzanie kopii pism otrzymanych w postaci elektronicznej;
6. Wymiana dokumentów pomiędzy podmiotami realizującymi zadania publiczne.
II. ePUAP2 – platforma w praktyce
1. Widok ekranu spraw i opis sprawy
2. Podział na dwie strefy i funkcjonalności z nim związane
3. Opis zdarzenia i spraw z nim związanych
4. ePUAP2- proces zakładania konta
5. ePUAP2 – bezpłatna skrzynka podawcza;
6. Odbieranie dokumentów
7. Tworzenie, wypełnianie i podpisywanie nowego dokumentu
8. Profil Zaufany (Uzyskanie, podpisywanie, zarządzanie, unieważnianie)
9. Załączanie dokumentów ze dysku i lokalnego składu
10. Wysyłanie dokumentów 
11. Wysyłanie dokumentów poprzez folder „Robocze”
12. Wysyłanie testowe
13. Mass mailing
14. Przenoszenie dokumentów między skrytkami
15. Wysyłanie dokumentów do osób prywatnych oraz firm, kancelarii komorniczych i innych jednostek nie posiadających konta instytucji
16. Przekazywanie dokumentów wg właściwości
17. Sporządzanie kopii roboczej
18. Przeglądanie raportów
19. Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów
• Wyszukiwanie wzorów w CRD (Standardowe, Zaawansowane, Pełnoekranowe)
• Przeglądanie wzorów w CRD
• Szczegóły wzoru
20. Sposoby identyfikacji użytkowników systemów teleinformatycznych (podpis elektroniczny, profil zaufany)
21. Rejestr zdarzeń (wyszukiwanie operacji) 
III. ESP- Operacje
1. Operacje na składzie
• Ustawienia i zarządzanie składem
• Tworzenie nowego składu
• Usuwanie i eksport składu
• Przypinanie, usuwanie skrytki w składzie
• Ustawianie powiadomień z poziomu składu
• Ustalanie preferowanych składów
IV. ePUAP2 – Panel „Zarządzanie”
1. Wysyłanie zaproszeń do organizacji
• Konto „Gość”, a „Administrator”- różnice
• Nadawanie uprawnień Gościa i Administratora w systemie
• Zaproszenie do organizacji osoby posiadającej konto na EPUAP2 i nie posiadającej konta
2. Zmiana uprawnień z poziomu zakładki „Uprawnienia” (Nadawanie i odbieranie uprawnień Gościa i Administratora)
V. Panel „Administrowanie” 
1. Zakładka „Usługi i ustawienia”
• Przeglądanie zapotrzebowania i dodawanie opisu usługi
2. Zakładka „Budowanie usług”
• Podgląd opublikowanych Kart Spraw
• Utworzenie Karty Sprawy
3. Zakładka „Skrytki”
• Formatka „Przeglądanie UPO” (Jak wyszukać zaginione UPO)
• Formatka „Awaryjne pobieranie”
a. Konfiguracja skrytek (ESP, Domyślna oraz pozostałe)
• Konfiguracja zakładek: „Ogólne”, „Tryb pracy”, „Powiadomienia”, „Ustawienia szczegółowe”, „Ustawienia transmisji”, „Schematy i reguły” 
4. Zakładka „Formularze”
• Import oraz budowa formularza
5. Zakładka „Wzory lokalne”
• Import oraz dodanie nowego wzoru

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy instytucji publicznych obsługujący interesantów, osoby obsługujące Platformę EPUAP2 lub przygotowujący się do jej przejęcia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Dyplomowany Archiwista, absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Historia, specjalizacja Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją Współczesną. Czynny Administrator Bezpieczeństwa Informacji. Były Specjalista ds. Archiwizacji oraz Kierownik Projektów w ArchiDoc SA. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu archiwizacji dokumentacji, systemów teleinformatycznych (w szczególności EPUAP2), prawa archiwalnego, administracyjnego, ochrony danych osobowych oraz zarządzania dokumentem i podpisem elektronicznym dla wielu instytucji państwowych, samorządowych i firm prywatnych.

zwiń
rozwiń