Pełnomocnictwa i upoważnienia w praktyce

Cele i korzyści
  • Podniesienie kwalifikacji w zakresie problematyki dotyczącej pełnomocnictw i upoważnień.
  • Wskazanie jak należy prawidłowo wydawać pełnomocnictwa i upoważnienia, kto jest uprawniony do udzielenia i przyjęcia pełnomocnictwa i upoważnienia, roli pełnomocnika w postępowaniu administracyjnym.
  • Przedstawienie przykładów pełnomocnictw, w tym szczególnych.
  • Wskazanie jak należy postąpić w przypadku przekroczenia pełnomocnictwa.
  • Omówienie wyników kontroli NIK w zakresie wydawania upoważnień.
  • Poznanie najczęściej występujących błędów w zakresie wydawania i stosowania pełnomocnictw i upoważnień.
zwiń
rozwiń
Program

1. Pełnomocnictwo a upoważnienie.
2. Upoważnienie na gruncie prawa administracyjnego:
• Kodeks postępowania administracyjnego;
• ustawa o samorządzie gminnym.
3. Konstrukcja upoważnienia:
• podmiot uprawniony do udzielenia upoważnienia; 
• podmiot uprawniony do przyjęcia upoważnienia; 
• forma udzielenia upoważnienia i konsekwencje jej niedochowania;
• wygaśniecie i odwołanie upoważnienia – przesłanki i możliwości, konwalidacja wadliwego upoważnienia.
4. Pełnomocnictwo jako instytucja prawa cywilnego w praktyce organów administracji samorządowej:
• Kodeks cywilny; 
• Kodeks postępowania cywilnego.
5. Konstrukcja pełnomocnictwa:
• rodzaje pełnomocnictw;
• forma, zakres i treść pełnomocnictwa;
• osoby i podmioty uprawnione do udzielania pełnomocnictwa;
• osoby i podmioty uprawnione do przyjęcia pełnomocnictwa;
• szczególne rodzaje pełnomocnictwa (prokura);
• udzielenie i wygaśnięcie udzielonego pełnomocnictwa;
• przekroczenie zakresu udzielonego pełnomocnictwa – konwalidacja.
6. Opłata skarbowa od udzielonego pełnomocnictwa.
7. Pełnomocnik w postępowaniu administracyjnym oraz w postępowaniu przed sądami administracyjnymi:
• podmioty uprawnione do występowania wcharakterze pełnomocnika; 
• forma i treść udzielonego pełnomocnictwa oraz jego rodzaje;
• zakres trwania udzielonego pełnomocnictwa, jego odwołanie oraz wygaśnięcie. 
8. Upoważnienia na gruncie wyników kontroli NIK nt. „Działania z zakresu kompetencji jednostek samorządu terytorialnego realizowane na podstawie prawa administracyjnego”.
9. Pytania i odpowiedzi.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Sekretarze, pracownicy kadr, wydziałów organizacyjnych, pracownicy wydający pełnomocnictwa i upoważnienia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, ekspert z zakresu prawa administracyjnego, prawa pracy. Doświadczony trener, prowadzący szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników administracji publicznej. Autor komentarzy i opinii prawnych.

zwiń
rozwiń