Oświadczenia majątkowe w 2021 roku oraz zakazy i ograniczenia dotyczące radnych i pracowników samorządowych

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu którego celem jest przedstawienie zagadnień dotyczących obowiązku składania oświadczeń majątkowych oraz szczegółowych zasad ich wypełniania. Podczas zajęć omówimy praktyczne aspekty obowiązku składania oświadczeń oraz najczęściej popełniane uchybienia w tym zakresie.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zapoznanie z obowiązkami osób zobowiązanych do składania oświadczeń majątkowych oraz zasadami wypełniania oświadczeń majątkowych, zwłaszcza pierwszych oświadczeń.
• Przygotowanie do wykonywania obowiązków osób odpowiedzialnych za wzywanie do złożenia oświadczeń oraz ich analizy.

zwiń
rozwiń
Program

1. Oświadczenie majątkowe jako instrument zapewnienia transparentności samorządu terytorialnego.
2. Osoby zobowiązane do składania oświadczeń majątkowych w samorządzie: osoby zobowiązane ustawowo (radni, członkowie organów wykonawczych); inni pracownicy samorządowi.
3. Majątek objęty treścią oświadczenia: majątek odrębny; majątek wspólny małżonków – czy konieczne jest wskazywanie dochodów małżonka?
4. Zasady wypełniania oświadczeń.

a) Formularze oświadczeń majątkowych.
b) Analiza poszczególnych rubryk formularza oświadczenia majątkowego.
c) Zasady wypełniania poszczególnych rubryk formularza oświadczenia majątkowego.
5. Pierwsze oświadczenie majątkowe oraz terminy składania kolejnych oświadczeń.
6. Specyfika pierwszego i ostatniego roku kadencji w aspekcie oświadczeń majątkowych.
7. Podmioty, którym składane są oświadczenia majątkowe i ich obowiązki. Analiza oświadczeń majątkowych:

a) Analiza podmiotu, któremu składane są oświadczenia.
b) Urząd skarbowy.
8. Korekty oświadczeń majątkowych. Skutki (sankcje) niezłożenia oświadczenia majątkowego.
9. Publikowanie oświadczeń majątkowych.
10. Informacja przedstawiana organowi stanowiącemu jednostki samorządu. 
11. Przechowywanie oświadczeń majątkowych.
12. Najnowsze orzecznictwo dotyczące oświadczeń majątkowych.
13. Zakazy dotyczące radnych i pracowników samorządowych:

a) Zakaz łączenia funkcji.
b) Zakaz zatrudniania w urzędzie i na podstawie umowy cywilnoprawnej.
c) Zakazy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
d) Zakaz udziału w głosowaniu.
14. Skutki naruszeń zakazów i ograniczeń dotyczących radnych i pracowników samorządowych.
15. Pytania i odpowiedzi.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Osoby zobowiązane do składania oświadczeń majątkowych (radni, wójtowie, starostowie i członkowie zarządów; kierownicy jednostek organizacyjnych oraz osoby wydające decyzje administracyjne), jak również osoby dokonujące analiz oświadczeń i pracownicy urzędów odpowiedzialni za przyjmowanie, publikowanie i przechowywanie oświadczeń majątkowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa Samorządu Terytorialnego Katedry Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego; specjalizuje się w zakresie: prawa samorządu terytorialnego, prawa urzędniczego, etyki pracownika samorządowego, zakładów opieki zdrowotnej i ochrony zdrowia, gospodarki komunalnej oraz innych zagadnień dotyczących samorządu terytorialnego i prawa administracyjnego. Autor wielu publikacji z zakresu prawa administracyjnego i samorządu terytorialnego, w tym współautor Encyklopedii Samorządu Terytorialnego.

zwiń
rozwiń