Kontrola w gospodarce nieruchomościami

Cele i korzyści

Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z rodzajami kontroli jakie obejmują gospodarkę nieruchomościami jednostek samorządu terytorialnego i Skarbu Państwa, ich przebiegiem i możliwymi konsekwencjami. Uczestnik szkolenia zapozna się z najczęstszymi uchybieniami oraz nieprawidłowościami wykrytymi podczas kontroli innych jednostek. Wiedza ta pozwoli uniknąć błędów i negatywnych konsekwencji.

zwiń
rozwiń
Program

1. Organy i instytucje kontrolne- zakres działania.
2. Przedmiot kontroli.

• Regulowanie stanów prawnych nieruchomości.
• Ewidencjonowanie.
• Planowanie.
• Zarządzanie.
• Obrót, w tym umowy obligacyjne oraz ograniczone prawa rzeczowe.
3. Kontrola postępowań administracyjnych:
• Organy odwoławcze i sądy.
• Ponaglenie i jego skutki.
4. Sankcje pokontrolne.
5. Omówienie przykładów nieprawidłowości i uchybień z przeprowadzonych kontroli.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Kierownicy i pracownicy urzędów miast, gmin, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich oraz jednostek organizacyjnych zajmujący się gospodarką nieruchomościami.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Pracownik administracji rządowej i samorządowej od ponad 20 lat. Od kilkunastu lat zajmuje kierownicze stanowiska w gospodarce nieruchomościami. Rzeczoznawca majątkowy. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego i Wyższej Szkoły Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie. Prowadzi kursy, szkolenia i warsztaty z zakresu gospodarki nieruchomościami publicznymi, przetargów, odszkodowań, zwrotów, weryfikacji operatów szacunkowych i obrotu nieruchomościami rolnymi.

zwiń
rozwiń