Jak skutecznie reagować na przemoc wobec dziecka? Procedura Niebieskiej Karty, odebranie dziecka z rodziny

Cele i korzyści
 • Podniesienie wiedzy z zakresu praktycznego stosowania przepisów mających na celu ochronę dziecka przed przemocą i reagowania w sytuacjach występowania przemocy wobec dziecka.
 • Analiza zagadnień związanych z przepisami chroniącymi dziecko przed przemocą oraz wskazanie procedur w sytuacji, gdy zaistniała przemoc.
 • Przedstawienie zagadnień związanych z procedurą Niebieskiej Karty oraz odebrania dziecka z rodziny.
 • Wskazanie najnowszych zmian dotyczących opuszczenia mieszkania przez osobę stosującą przemoc w rodzinie.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Konwencja o Prawach Dziecka i prawa dziecka w niej określone.
 2. Dziecko w prawie polskim - definicje: małoletni, nieletni, dziecko.
 3. Zdolność prawna dziecka i jego zdolność do czynności prawnych.
 4. Dziecko a prawo rodzinne i opiekuńcze: władza rodzicielska i jej ograniczenia, kontakty z dzieckiem.
 5. Dziecko jako ofiara i świadek przemocy w prawie karnym.
 6. Ochrona dziecka przed przemocą: Kodeks karny, ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
 7. Osoba pokrzywdzona przemocą w rodzinie i sprawca przemocy.
 8. Obowiązek społeczny i obowiązek prawny zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu w związku z podejrzeniem przemocy w rodzinie.
 9. Procedura Niebieskiej Karty.
 10. Odebranie dziecka: udział policji i jej obowiązki, uprawnienia pracownika socjalnego
 11. Zobowiązanie do opuszczenia mieszkania osoby stosującej przemoc w rodzinieaktualny stan prawny oraz stan prawny po 29 listopada 2020 roku – ustawa z dnia 30 kwietnia 2020r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz.956) oraz inne prawne środki ochrony praw dziecka.
 12. Dyskusja i pytania problemowe.
zwiń
rozwiń
Adresaci

członkowie zespołów interdyscyplinarnych oraz grup roboczych; pracownicy socjalni, asystenci rodziny, policjanci, nauczyciele, kuratorzy, członkowie GKRPA oraz wszyscy pracujący w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UJ w Krakowie, studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Marketingu i Zarządzania w Chrzanowie w zakresie Menadżer Ekonomii Społecznej, członek etatowy SKO, doświadczony szkoleniowiec, wykładowca uczelni wyższych.

zwiń
rozwiń