Dostępność architektoniczna obiektów instytucji publicznych w świetle obowiązujących wymagań

Ważne informacje o szkoleniu

W ostatnich latach administracja rządowa położyła duży nacisk na kwestie związane z zapewnieniem szeroko pojętej dostępności przez cały sektor publiczny. Ogłoszone zostały konkursy na realizację projektów związanych z zapewnieniem dostępności osobom o różnych potrzebach, przeprowadzono szereg działań informacyjnych a nada istnieje potrzeba wskazania najważniejszych wytycznych wynikających z uchwały Rady Ministrów z 17 lipca 2018 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Dostępność Plus czego efektem jest uchwalenie podstawowych dla dostępności regulacji prawnych: ustawy z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz ustawy z 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Na szkoleniu zwrócimy szczególną uwagę na wymagania i konsekwencje w tym finansowe, wynikającym z potrzeby zapewnienia dostępności architektonicznej osobom o różnych potrzeba i niepełnosprawnościach. Szkolenie ma na celu zaprezentowanie przedmiotowej problematyki oraz omówienie niejasności szczególnie w przygotowaniu raportu o dostępności w części dotyczącej dostępności architektonicznej.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • szczegółowe omówienie dostępność architektonicznej obiektów instytucji publicznych w świetle obowiązujących wymagań prawnych,
  • omówienie różnych aspektów dostępności architektonicznej,
  • omówienie zadań koordynatora dostępności w zakresie współpracy z projektantem i architektem w zakresie spełnienia wymagań dostępności architektonicznej,
  • omówienie zasady Uniwersalne projektowanie.
zwiń
rozwiń
Program
  1. Przegląd uwarunkowań prawnych odnoszących się do dostępności architektonicznej budynków.
  2. Podjazdy, windy, schodołazy, progi - analiza pod kątem szans i barier dla osób z niepełnosprawnościami.
  3. Dostępność architektoniczna w kontekście obcokrajowców.
  4. Dostępność architektoniczna w kontekście osób niewidomych.
  5. Dostępność architektoniczna w kontekście osób z niepełnosprawnością umysłową.
  6. Pozostałe aspekty dostępności architektonicznej.
zwiń
rozwiń
Adresaci

kadra kierownicza administracji publicznej, w szczególności jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek podległych, sekretarze, pracownicy odpowiedzialni za wdrożenie i realizację przepisów dotyczących zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, koordynatorzy ds. dostępności, audytorzy wewnętrzni, osoby, które będą odpowiadać za stworzenie raportu o dostępności w instytucji.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Kulturoznawca, trener, koordynator projektów, przede wszystkim edukacyjnych i kulturalno-artystycznych. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego (kulturoznawstwo międzynarodowe) oraz Vaxjo Universitet w Szwecji (Global and interculturalperspectives Teacher Education). W latach 2011-2012 animator w Regionalnym Ośrodku EFS w Krakowie oraz Trener kluczowy w Regionalnym Ośrodku EFS w Przemyślu. Długoletni współpracownik Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Ekspert Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w obszarze rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i współpracy międzysektorowej. Posiada wieloletnie doświadczenie w przygotowywaniu i realizowaniu projektów, m.in. z programów: Kapitał Ludzki, PFRON, PROW, RPO, PO WER, Erasmus+, Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Program Rozwoju Bibliotek i inne. Trener z zakresu dostępności oraz rozwoju kompetencji cyfrowych, autor publikacji edukacyjnych z zakresu rozwoju kompetencji cyfrowych. 

zwiń
rozwiń