W ramach przeprowadzonego rozeznania rynku nr POWER_2.18_MA/09/2020 na przygotowanie i przeprowadzenie audytów dostępności stron internetowych Gmin-Partnerów Projektu wpłynęły 4 oferty.

W ramach dokonanej oceny został wybrany następujący Wykonawca: 1+1 Spółdzielnia Socjalna, ul. Bartłomieja Chowańca 2, 32-615 Grojec, NIP 5492442308. Wykonawca zaproponował najlepszą ofertę 32 250 zł brutto - w wyniku negocjacji wykona usługę za kwotę 31 647,70 zł brutto.

Rozeznanie rynku było prowadzone w ramach projektu „Rozwijamy się dzięki e-usługom. Samorządowe partnerstwo na rzecz informatyzacji współpracy z przedsiębiorcami” (POWR.02.18.00-00-0003/18) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.