+ 48 12 6335154     +48 12 6341670     mistia@mistia.org.pl
Slider

Małopolskie Forum Prawników Administracji Publicznej

Małopolskie Forum Prawników Administracji Publicznej jest platformą umożliwiającą edukację, konsultacje i wymianę poglądów prawników zajmujących się działalnością lub pracujących dla administracji państwowej i samorządowej.

Założony cel Forum realizowany jest poprzez comiesięczne spotkania z przedstawicielami organów kontroli, sądów administracyjnych i innych instytucji powołanych do sprawowania nadzoru prawnego nad jednostkami administracji publicznej, a także z przedstawicielami nauki. Spotkania Forum to również doskonałe miejsce do wymiany poglądów i opinii pomiędzy jego uczestnikami.

Forum skierowane jest do radców prawnych zatrudnionych bądź współpracujących z jednostkami administracji publicznej. Z uwagi na fakt, iż na spotkaniach Forum omawianych jest wiele uniwersalnych tematów dotyczących najbardziej aktualnych i istotnych zmian przepisów, naszą ofertę kierujemy również do szerszej grupy radców prawnych zainteresowanych tematyką poruszaną na spotkaniach Forum.

Zarząd Forum:

  • mec. Wanda Chmielowska (Prezes Zarządu Forum)
  • mec. Teresa Ludzia
  • mec. Joanna Żurek-Wójcik
  • mec. Irena Pelc
  • mec. Anna Zając

 

Zachęcamy do udziału w pracach Forum!

Zgłoszenie można wysłać wypełniając deklarację zamieszczoną poniżej za pomocą:

  • poczty na adres: ul. Floriańska 31; 31-019 Kraków
  • faxem pod numer: (012) 633 51 54
  • na adres poczty elektronicznej: grazyna.koprowska@mistia.org.pl

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Statut:

Deklaracja członkowska:

 

Kalendarium spotkań na 2018 rok:

5 i 28.02, 28.03, 27.04, 30.05, 27.06, 25.07, 29.08, 26.09, 24.10, 28.11, 17.12

Font Resize
Kontrast Tytułów