+ 48 12 6335154     +48 12 6341670     mistia@mistia.org.pl
Slider

Małopolskie Forum Pełnomocników ds. Uzależnień

To stosunkowo młode forum zawiązało się w styczniu 2012 r. po zorganizowanej kilka miesięcy wcześniej w FRDL MISTiA konferencji „Rozwiązywanie problemów uzależnień w praktyce samorządowej”. Uczestniczyli w niej pełnomocnicy ds. uzależnień, realizujący programy rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w małopolskich gminach. I właśnie część z tych osób to członkowie-założyciele forum liczącego dziś  41 osób. Wśród nich są pełnomocnicy ds. profilaktyki, przewodniczący GKRPA, pełnomocnicy ds. uzależnień, koordynatorzy ds. rozwiązywania problemów uzależnień.

 

Zarząd Forum:

  • Przewodniczący – Tomasz Ciałowicz, UMiG Słomniki
  • Wiceprzewodniczący – Renata Chrabąszcz, UMiG Szczucin
  • Wiceprzewodniczący – Elżbieta Skwarczek, UG Zabierzów
  • Członkowie Zarządu:
    • Beata Rawicka, UG Czarny Dunajec
    • Dorota Kuśnierz, UG Trzciana
    • Agnieszka Majewska-Siwek, FRDL MISTiA

 

Zachęcamy do udziału w pracach Forum!

Zgłoszenie można wysłać wypełniając deklarację zamieszczoną poniżej za pomocą:

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Statut:

Deklaracja członkowska:

 

Kalendarium spotkań na 2018 rok:

5.01, 2.02, 2.03, 6.04, 11.05, 8.06, 6.07, 3.08, 7.09, 5.10, 9.11, 7.12

Font Resize
Kontrast Tytułów