Slider

Forum Koordynatorów Zarządzania Kryzysowego

Celem działania Forum jest doskonalenie funkcjonowania samorządu terytorialnego poprzez wymianę opinii i poglądów członków Forum. W czasie każdego spotkania uczestnicy mają okazję przedyskutować i rozwiązać wiele problemów, z którymi borykają się w swej pracy przy realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej.

 

Wspólne spotkania są doskonałą okazją do podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez kontakt ze specjalistami w różnych dziedzinach. Forum daje możliwość wymiany doświadczeń i informacji wśród osób pracujących na tym samym polu zawodowym.

 

Forum liczy 79 członków, którzy w urzędach gminnych i powiatowych są odpowiedzialni za szeroko pojęte zarządzanie kryzysowe i obronę cywilną. Wielu z nich pełni również funkcje pełnomocników wójta/burmistrza/prezydenta ds. ochrony informacji niejawnych. Forum działa przy FRDL Małopolskim Instytucie Samorządu Terytorialnego i Administracji od 2000 r.

 

Pracami Forum kieruje Zarząd Forum w składzie:

 • Prezes – Marek Nieć (Urząd Miejski Nowy Sącz)
 • Wiceprezes – Jacek Warzecha (Urząd Miasta i Gminy Myślenice)
 • Wiceprezes –  Marzena Ćwiękała (Starostwo Powiatowe Sucha Beskidzka)
 • Sekretarz Zarządu – Danuta Głownia (Urząd Miejski Alwernia)
 • Grażyna Świerkosz (Urząd Gminy Stryszawa)
 • Małgorzata Paciorek (Urząd Miasta i Gminy Skawina)
 • Paweł Morek (Urząd Gminy Iwanowice)
 • Maciej Nowak (Urząd Miejski Krzeszowice)
 • Władysław Rak (Starostwo Powiatowe Proszowice)

 

Zachęcamy do udziału w pracach Forum!

 

Zgłoszenie można wysłać wypełniając deklarację zamieszczoną poniżej za pomocą:

 • poczty na adres: ul. Floriańska 31; 31-019 Kraków
 • faxem pod numer: (012) 633 51 54
 • na adres poczty elektronicznej: mazur@mistia.org.pl

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Statut

Deklaracja członkowska

Kalendarium spotkań na 2020 rok:

20.01, 17.02, 16.03, 20.04, 18.05, 15.06, 13.07, 21.09, 19.10, 16.11, 21.12

Font Resize
Kontrast Tytułów