+ 48 12 6335154     +48 12 6339800     mistia@mistia.org.pl
Slider
Najnowsze zmiany prawa wyborczego nakładają na gminy szereg zadań i obowiązków, którym należy spr...
Forum to będzie plat­for­mą współpra­cy i inte­gracji  osób zaj­mu­ją­cych się tworze­niem i pro­...
Wraz z Samorządowym Partnerstwem rozpoczynamy realizację Projektu na Rzecz Informatyzacji Współpr...
Partnerem wydarzenia jest FRDL. Orga­ni­za­torem i funda­torem nagród jest Insty­tut Innowacji w ...