+ 48 12 6335154     +48 12 6339800     mistia@mistia.org.pl
Slider
4 październi­ka ogłosiliśmy w Dzi­en­niku Pol­skim i Gazecie Krakowskiej wyni­ki Rankingu Gmin Ma...
Fun­dac­ja Roz­wo­ju Demokracji Lokalnej zaprasza do udzi­ału w Społecznych Obchodach Stule­cia N...
Wraz z Samorządowym Partnerstwem rozpoczynamy realizację Projektu na Rzecz Informatyzacji Współpr...