Slider

Zaproszenie na forum w dniu 11.10.2018 r.

Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszam na kolejne spotkanie Forum Ekologicznego Samorządu Terytorialnego, które odbędzie się 11 października 2018 r. (czwartek), w godz. 10.00–13.00 na parterze w budynku Spółdzielni Handlowo-Usługowej przy ul. Szlak 65.

Temat spotkania: Wybrane zagadnienia z zakresu gospodarki odpadami.

Gościem Forum będzie główny specjalista w Departamencie Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

Z poważaniem,

Agnieszka Majewska-Siwek

Koordynator Forum

Zaproszenie na spotkanie forum w dniu 16.10.2018

Szanowni Państwo,

Zapraszam na spotkanie Małopolskiego Forum Pełnomocników ds. Uzależnień, które odbędzie się 16 października 2018 r. (WYJĄTKOWO WE WTOREK!!!!), w godzinach 10.00-13.00, w siedzibie FRDL MISTiA, przy ul. Floriańskiej 31, I piętro w Krakowie.

Temat spotkania: Przeciwdziałanie przemocy w rodzinach z problemem alkoholowym

 

Gościem Forum będzie pedagog, mediator, specjalista w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie.

Forum Oświaty Samorządowej

Szanowni Państwo,

 

zapraszam na kolejne spotkanie Forum Oświaty Samorządowej, które odbędzie się 8 października 2018 r., w godz. 10.00–13.00, w sali konferencyjnej SHU „Kłos”  przy ul. Szlak 65, parter.

Read More