Slider

 

Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszam na kolejne spotkanie Forum Ekologicznego Samorządu Terytorialnego, które odbędzie się 8 sierpnia 2019 r. (czwartek), w godz. 10.00–13.00 na parterze w budynku Spółdzielni Handlowo-Usługowej przy ul. Szlak 65.

Temat spotkania: Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach  – na tle przepisów o postępowaniu administracyjnym.

Gościem Forum będzie  radca prawny, etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, doświadczony wykładowca z zakresu prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego i prawa samorządu terytorialnego.

Z poważaniem,

Agnieszka Majewska-Siwek

Koordynator Forum

 

Szanowni Państwo,

zapraszam na kolejne spotkanie Forum Urzędników Europejskich, które odbędzie się 6 sierpnia br.(wtorek) w godz. 10.00-13.00, w siedzibie FRDL Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie, ul. Floriańska 31, I p.

Temat spotkania: Możliwości ubiegania się o wsparcie z funduszy Unii Europejskiej w Małopolsce.

Gościem Forum będzie specjalista w dziedzinie funduszy unijnych i zarządzania projektami, trener, wykładowca na studiach podyplomowych.

Z wyrazami szacunku

Agnieszka Majewska-Siwek

Koordynator Forum

Szanowni Państwo,

zapraszam na spotkanie Małopolskiego Forum Pełnomocników ds. Uzależnień, które odbędzie się 2 sierpnia 2019 r. (piątek) w godzinach 10.00-13.00, w siedzibie FRDL MISTiA, przy ul. Floriańskiej 31, I piętro w Krakowie.

Temat spotkania: Zanim zaczniesz pomagać osobom uzależnionym i ich rodzinom uporządkuj własne życie. Dylematy specjalistów.

 Gościem Forum pedagog, psycholog, dyrektor Specjalistycznego Ośrodka dla Osób Dotkniętych Przemocą w Krakowie.

Z wyrazami szacunku

Agnieszka Majewska-Siwek

Koordynator Forum

Font Resize
Kontrast Tytułów