Slider

Kraków, 15 marca 2019 r.

 

Zapraszam spotkanie Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów  Małopolski,  które  odbędzie  się 11 kwietnia 2019 r., o godz. 11.00 w  sali seminaryjnej (I piętro), w  siedzibie  FRDL  Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji  w Krakowie, przy ul. Floriańskiej 31.

Temat spotkania Forum:

„Raport o stanie jednostki samorządu terytorialnego oraz absolutorium samorządowe za rok 2018″

przedstawi: administratywista, licencjonowany trener ds. wdrażania reform administracji publicznej. Pracownik RIO. Jest autorem wzoru „uchwały budżetowej JST” spopularyzowanego od roku 2002 w JST i w RIO w kraju. Autor szeregu publikacji, w tym piętnastu książkowych. Współautor książek Beck-Info-Biznes: „Finanse Publiczne /…/”,  „Klasyfikacja budżetowa”, „Uchwały i zarządzenia organów samorządu dotyczące sprawa finansowych.

Serdecznie zachęcam do udziału w spotkaniu.

Grażyna Koprowska

Koordynator Forum, e-mail: grazyna.koprowska@mistia.org.pl

 

Kraków, 15 marca 2019 r.

 

Zapraszam na spotkanie Forum Sekretarzy Samorządów Polski Południowej, które   odbędzie  się  2 kwietnia 2019 r.,  o godz.  10.00  w sali konferencyjnej SHU „KŁOS” w  Krakowie  przy ul. Szlak 65 (parter).

Temat spotkania:

„Nowe zasady prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej od 2019 r. – zagadnienia wybrane”

omówi: radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie, doświadczony trener, praktyk zajmujący się na co dzień problematyką prawa pracy, pracownik administracji publicznej, autor publikacji i współorganizator konferencji z prawa pracy, doświadczony trener, praktyk zajmujący się na co dzień problematyką prawa pracy, pracownik administracji publicznej.

Serdecznie zachęcam do udziału w spotkaniu.

Grażyna Koprowska

Koordynator Forum,  e-mail:  grazyna.koprowska@mistia.org.pl

 Szanowni Państwo,

zapraszam na spotkanie Małopolskiego Forum Pełnomocników ds. Uzależnień, które odbędzie się 5 kwietnia 2019 r. (piątek) w godzinach 10.00-13.00, w siedzibie FRDL MISTiA, przy ul. Floriańskiej 31, I piętro w Krakowie.

Temat spotkania: Przekazywanie i rozliczania dotacji w trybie ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz przepisów wykonawczych – wybrane zagadnienia.

Gościem Forum będzie doświadczony trener, były pracownik MPiPS, specjalista w zakresie przekazywania
i rozliczania dotacji.

Z wyrazami szacunku

Agnieszka Majewska-Siwek

Koordynator Forum

Font Resize
Kontrast Tytułów