Slider

Zapraszam na spotkanie Forum 5 czerwca br. Tematem spotkania będzie „Problematyka dyscypliny finansów publicznych w pracy audytora i kontrolera wewnętrznego w sektorze finansów publicznych”, którą omówi – Przewodniczący Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, praktyk w zakresie finansów publicznych i zamówień publicznych, wykładowca akademicki, trener i autor licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych, finansów publicznych i dyscypliny finansów publicznych.

Spotkanie odbędzie się w budynku przy ul. Szlak 65 (parter, sala konferencyjna), początek o godz. 10.15.

Zachęcam do udziału w spotkaniu

Mirosława Karkowska

Koordynator Forum

Kraków 15 maja 2019 r.

 

Zapraszam na spotkanie Forum Sekretarzy Samorządów Polski Południowej, które odbędzie się 6 czerwca 2019 r. (wyjątkowo w czwartek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej SHU KŁOS w Krakowie, przy ul. Szlak 65 (parter).

Temat spotkania:

Przekazywanie i rozliczanie dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz przepisów wykonawczych. Nowe druki ofert.

omówi:  doświadczony trener, były pracownik MPiPS, specjalista z zakresu przekazywani i rozliczania dotacji

Serdecznie zachęcam do udziału w spotkaniu.

Grażyna Koprowska

Koordynator Forum, e-mail: grazyna.koprowska@mistia.org.pl

 

Kraków, dn. 17 kwietnia 2019 r.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że konferencja szkoleniowa członków Forum Sekretarzy Samorządów Polski Południowej przy FRDL Małopolskim Instytucie Samorządu Terytorialnego i Administracji odbędzie się w terminie 5 – 7 czerwca 2019 r. w Hotelu „WILGA”, ul. Zdrojowa 9 43-450 USTROŃ.

Tytuł konferencji szkoleniowej:

DOSKONALENIE JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Ramowy program konferencji szkoleniowej:

5 czerwca 2019 r. (środa)

  • godz. 18.00 przyjazd do hotelu (rejestracja uczestników od godz. 18.00)
  • 20.30 kolacja

6 czerwca 2019 r. (czwartek)

  • sesja przedpołudniowa

„Przekazywanie i rozliczania dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie oraz przepisów wykonawczych. Nowe druki ofert
zajęcia prowadzi, doświadczony trenerbyły pracownik MPiPS, specjalista w zakresie przekazywania i rozliczania dotacji.

  • sesja popołudniowa
  • c.d. „Przekazywanie i rozliczania dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz przepisów wykonawczych. Nowe druki ofert.

7 czerwca  2019 r. (piątek)

  • sesja przedpołudniowa

Udzielanie informacji publicznej w JST w kontekście Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych oraz Ustawy o Ochronie Danych Osobowych„ zajęcia prowadzi, doświadczony trener  z zakresu ochrony danych osobowych, systemów teleinformatycznych oraz zarządzania dokumentem i podpisem elektronicznym czynny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Zakończenie konferencji szkoleniowej w godzinach popołudniowych.

Uprzejmie prosimy o odesłanie załączonej Karty Zgłoszenia mailem na adres: grazyna.koprowska@mistia.org.pl lub faxem 12 633 51 54 w terminie do 15 maja 2019 r.

 

Font Resize
Kontrast Tytułów