+ 48 12 6335154    
 mistia@mistia.org.pl
  facebook
  twitter
Slider

Szanowni Państwo,

zapraszam na przedświąteczne spotkanie Małopolskiego Forum Pełnomocników ds. Uzależnień, które odbędzie się
7 grudnia 2018 r. (piątek) w godzinach 10.00-13.00, w siedzibie FRDL MISTiA, przy ul. Floriańskiej 31, I piętro
w Krakowie.

Temat spotkania: Wybrane zmiany prawne istotne dla pełnomocników ds. uzależnień.

Gościem Forum będzie Pani Mariusz Nawrot – prawnik, Kierownik Referatu Obrotu Napojami Alkoholowymi UM Krakowa, Wiceprzewodniczący Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pełnomocnik sądowy Komisji.

Z wyrazami szacunku

Agnieszka Majewska-Siwek

Koordynator Forum

Kraków, 13 listopada 2018 r.

 

Serdecznie zapraszam do udziału w wizycie studyjnej Małopolskiego Forum Kultury w Domu Kultury INSPIRO, które odbędzie się 29 listopada 2018 r. w godzinach od 11.00 do 13.00  w  siedzibie  FUNDACJI  DOM  KULTURY  INSPIRO, Podłęże 160, 32-003 Podłęże.

Wszystkich, którzy pragną wziąć udział w wizycie studyjnej Forum proszę o przesłanie do dnia 23 listopada 2018 r. wypełnionej kary zgłoszenia  na adres  e-mail: grazyna.koprowska@mistia.org.pl

Z poważaniem,

Grażyna Koprowska

Koordynator Forum

 

karta zgłoszenia

Kraków, 13 listopada 2018 r.

 

Serdecznie zapraszam do udziału w kolejnym spotkaniu członków Forum, które odbędzie się 28 listopada  2018 r. w godzinach od 10.00 do 13.00 w siedzibie FRDL Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie przy ul. Floriańskiej 31 (I piętro).

Temat spotkania:

Reforma Kodeksu postępowania cywilnego – wybrane aspekty 

przedstawi mec. Piotr Rachwał, adwokat od wielu lat zajmujący się doktryną postępowania cywilnego

 

Z poważaniem,

Wanda Chmielowska

Prezes Zarządu Forum

 

Font Resize
Kontrast Tytułów